Na Kongrese pracovného lekárstva hovorili aj o ochrane zdravia

Novinkám v pracovnom lekárstve, ochrane a podpore zdravia ako aj výkonu pracovnej zdravotnej služby sa v piatok 11. a v sobotu 12. septembra venovalo v Banskej Bystrici vyše 100 odborníkov zo Slovenska a Českej republiky v rámci 29. Kongresu pracovného lekárstva. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica Mária Tolnayová.
Organizátormi kongresu, na ktorom odborníci prezentovali najrozšírenejšie súčasné choroby vzťahujúce sa k pracovnému lekárstvu, boli oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie FNsP F. D. Roosevelta a RÚVZ v Banskej Bystrici.

Odborníci hovorili o ochoreniach pohybového aparátu, hlavne horných končatín, poškodení ich nervov, kĺbov, ciev, šliach, ale aj o rôznych zápalových a degeneratívnych zmenách alebo chorobách z vibrácií.
"Cieľom medicínskeho odboru pracovné lekárstvo zjednodušene povedané je, aby človek mohol svoju prácu v produktívnom veku vykonávať tak, aby ostal zdravý," uviedla hlavná odborníčka pre odbor Pracovné preventívne lekárstvo SR Eleonóra Fabiánová z RÚVZ Banská Bystrica. "Choroby zapríčinené rôznymi vplyvmi práce však vznikajú neustále. Aj keď majú klesajúcu tendenciu, časť starých technológií ostáva a nové neustále vznikajú." Práve nové technológie z pracovných odvetví treba podľa nej poznať a skúmať rovnako ako faktory pri práci, riziká a následky na zdraví. Ako dodala, preto má pracovné lekárstvo multidisciplinárny charakter s klinickým aj preventívnym odborom. Fabiánová zdôraznila, že človek je v pracovnom prostredí ako biologický jedinec, ktorý má tiež svoje predpoklady, genetické a zdravotné obmedzenia, a môže v práci ochorieť.

Na konferencii sa hovorilo aj o tom, že napriek prebiehajúcej ekonomickej kríze došlo za posledných 20 rokov k výraznému zlepšeniu pracovného prostredia. Úroveň tvorby a ochrany zdravých pracovných podmienok súvisí s celkovou úrovňou ekonomík podnikov a je odrazom právneho a zdravotného vedomia manažmentov.

"Postupne sa už prejavuje aj pozitívny vplyv činnosti pracovných zdravotných služieb. Za posledných desať rokov došlo k poklesu počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce z 220.000 na súčasných 115.825 zamestnancov," konštatovala Fabiánová. Rizikové práce v súčasnosti podľa nej vykonáva už len 5,7 percenta zamestnancov, z čoho pätinu tvoria ženy. Problémom zostáva však presun vysoko rizikových činností na samostatne zárobkovo činné osoby. Tiež sú stále obmedzené ľudské a materiálne zdroje na ochranu pri práci v malých a stredných podnikoch, dodala Fabiánová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: