LPR: 5. narodeniny „Náhradného domova“

Liga proti rakovine bude 18. septembra t.r. spolu s deťmi a rodičmi oslavovať už 5. narodeniny ubytovacieho zariadenia – „náhradného domova“ pre rodičov detských onkologických pacientov liečených na Kramároch.

Pred piatimi rokmi prišla Liga proti rakovine s myšlienkou vytvoriť „ubytovacie zariadenie“ pre rodičov detských onkologických pacientov hospitalizovaných na Kramároch. Viedlo ju k tomu poznanie problému mimobratislavských rodičov, ktorí počas hospitalizácie svojich ťažko chorých detí častokrát nemali možnosť byť pri nich v nemocnici, príp. podmienky, za ktorých mohli pri svojich deťoch zostať, nevytvárali možnosť byť im skutočnou oporou. Liga proti rakovine otvorila 7. septembra 2004 ubytovacie zariadenie na Vlárskej ulici 5/A, cca 200 metrov od DFNsP Kramáre. Poskytuje v ňom ubytovanie v jedno-, dvoj- a troj- izbových bytoch, ktoré sú vybavené ako plnohodnotne fungujúca domácnosť.

Blízkosť ubytovacieho zariadenia a nemocnice umožňuje bezproblémový každodenný kontakt rodiča s dieťaťom. Rodičia môžu s deťmi tráviť celé dni, v „náhradnom domove“ pripraviť obľúbené jedlo a aspoň čiastočne im takto nahrádzať pocit domova, čo pomáha ľahšie zvládať náročný proces liečby. Postupne sa medzi rodičmi vytvárajú priateľstvá, predstavujúce najlepšiu psychologickú pomoc vo forme vzájomnej podpory a porozumenia. Hneď po otvorení „náhradného domova“ Liga proti rakovine poskytla ubytovanie v 1- a 2-izbovom byte pre sedem rodičov. Postupne sa kapacita rozšírila aj o 3-izbový byt, čo umožňovalo ubytovanie pre 14 rodičov. Od marca 2006 pribudol ďalší 2-izbový a 3-izbový byt, čím sa ubytovacie možnosti zvýšili na 20 osôb. Od otvorenia do konca roku 2004 využilo služby náhradného domova 70 rodičov a o dva roky neskôr to už bolo 400 rodičov. Celkovo od svojho založenia až do augusta 2009 ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine poskytlo ubytovanie 1472 rodičom, ktorých deti sa krátko- či dlhodobo liečili na detskej onkológii. Od roku 2004 náklady na ubytovanie dosiahli výšku 194 148,24 EUR. Rodičom sú služby „náhradného domova“ poskytované bezplatne. Liga proti rakovine znáša komplexné náklady a tieto hradí z výťažku verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, z asignácie 2% dane z príjmu i z darov právnických a fyzických osôb.

Zdroj: Liga proti rakovine

Kontakt:

Ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine pre rodičov detských onkologických pacientov, Vlárska 5/A, 831 02 Bratislava – Kramáre, Tel.: 0914 296 922. Viac informácii o „náhradnom domove“ Ligy proti rakovine sa dozviete na www.lpr.sk.

Autor článku: Liga proti rakovine

Dátum zverejnenia: