Príprava na poskytnutie prvej pomoci sa má stať povinnou

Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS), medzi ktorými je od 25. októbra 1993 aj Slovenský Červený kríž, vyjadruje ľútosť, že väčšina obyvateľov Európy nie je pripravená poskytnúť prvú pomoc. Pritom na európskom kontinente bude schopnosť vedieť poskytnúť prvú pomoc sústavne narastať.

IFRCCS a Európske referenčné školiace stredisko na poskytovanie prvej pomoci v novej správe s názvom "Prvá pomoc - za bezpečnejšiu Európu" uvádzajú desať odporúčaní v danej oblasti. Najdôležitejšie z nich spočíva v tom, aby sa príprava na poskytovanie prvej pomoci stala povinnou.

Európske referenčné stredisko považuje za nevyhnutné, aby sa v európskej legislatívy schválila povinnosť prípravy na poskytovanie kvalitnej prvej pomoci. Osvedčenie o tom má mať obmedzenú časovú platnosť. Správu inštitúcie uverejnili 9. septembra pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci, ktorý pripadá na druhú septembrovú sobotu. V tomto roku je to 12. septembra.

Cieľom Svetového dňa prvej pomoci je upozorniť verejnosť na dôležitosť prvej pomoci a na potrebu vedieť ju poskytnúť. Význam tejto schopnosti sa prejaví najmä v kritických situáciách, akými sú nehody rôzneho druhu, domáce úrazy, ale aj pri prevencii chorôb. V súčasnosti školenia o správnom poskytovaní prvej pomoci predstavujú základnú aktivitu prakticky všetkých zo 186 národných spoločností IFRCCS. Každý jedinec má byť schopný zachrániť život iného, ide o základný prvok solidarity s inou ľudskou bytosťou, prezentuje názor IFRCCS.

Od roku 2000 si čoraz viac národných organizácií pripomína Svetový deň prvej pomoci. Zámerom je informovať verejnosť, že správne poskytnutá prvá pomoc môže každý deň v najrôznejších kritických situáciách prispieť k záchrane ľudského života. Aj Slovensko sa podujatiami spravidla pripája k tomuto svetovému dňu.

www.ifrc.org

www.redcross.sk

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: