APZZS: Spis zo "záchrankového" tendra je prázdny

Predstavitelia Asociácie poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (APZZS) tvrdia, že spis zo "záchrankového" tendra je prázdny a neobsahuje prakticky žiadne relevantné dokumenty. Dnes v ranných hodinách spolu s právnym zástupcom asociácie Markom Benedikom navštívili ministerstvo zdravotníctva (MZ), aby nazreli do spisu výberovej komisie.

"Je to škandál, z ktorého sa ministerstvo bude zodpovedať. Je to pre nás ďalší dôkaz, že tender bol zmanipulovaný," povedal podpredseda asociácie Michal Bahelka. Zo všetkých dokumentov spis podľa záchranárov obsahoval iba strohé rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktoré už aj tak dostali poštou, a zoznam neúspešných žiadateľov. Prečo boli žiadatelia neúspešní, sa podľa ich slov nedozvedeli. "Na MZ SR strávili prevažne čakaním tri hodiny, aby nakoniec na ich prekvapenie zistili, že spisy sú v podstate prázdne. Neboli v nich nielen hodnotiace správy komisie, ale ani žiadosti ďalších účastníkov tendra," uvádza sa v stanovisku asociácie.

"Časť pánov z asociácie pri dnešnom nahliadnutí do spisu chcela informácie, ktoré sú aktuálne aj v rámci druhého a tretieho kola. Keďže pán Bahelka sa do druhého kola prihlásil, nemôžeme tieto dokumenty pred ukončením celého tendra sprístupniť. Zvýhodnili by sme tak jedného uchádzača pred ostatnými a porušili by sme tak zákon," uviedla v reakcii hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková. Hodnotiaca správa komisie bude podľa jej slov natrvalo zaradená do spisu až po definitívnom ukončení výberového konania na záchranky v rámci archivácie. "Tak ako predtým aj dnes bolo ministerstvo zdravotníctva častou členov asociácie opätovne nabádané na porušenie zákona," dodala Čižmáriková.

Asociácia požaduje zrušenie výsledkov tendra na 78 licencií pre záchranky. Jej predseda Ján Hencel v utorok (15.9.) zároveň vyzval ministra zdravotníctva Richarda Rašiho, aby zrušil aj prebiehajúce výberové konania na ďalšie licencie. Podľa Benedika postup rezortu v rámci skončeného výberového konania nebol v súlade so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Asociácia preto požaduje vypísanie nových výberových konaní na základe právnych noriem.

Ministerstvo podľa Benedika stanovilo podmienky účasti na výberovom konaní, ktoré zákon nepredpokladá a tvrdí, že rovnako postupovalo aj v prípade požadovaných dokumentov. Doplnil, že ministerstvo tiež upravilo tri kritériá hodnotenia žiadostí uchádzačov o licencie, ktoré nie sú v súlade so zákonom. "Akékoľvek rozhodnutie, ktoré vychádza z tohto neštandardného nezákonného výberového konania, je v rozpore so zákonom a ako nezákonné by malo byť zrušené," zhrnul. Priblížil, že voči vydaným rozhodnutiam o zamietnutí žiadostí možno podať rozklad. V prípade, že sa mu nevyhovie, prichádza do úvahy aj podanie žaloby na súd.

Minister zdravotníctva Richard Raši nevidí dôvod, aby zrušil výsledky tendra. "My tvrdíme, že tender prebehol úplne v poriadku," konštatoval minister dnes po rokovaní vlády s tým, že výzvou poskytovatelia spochybňujú legitímnosť svojho fungovania. Poznamenal tiež, že na zrušenie tendra ho nevyzvala asociácia, ale dvaja ľudia, ktorí v jej mene vystupujú a vo výberovom konaní neboli úspešní. "V každom prípade si myslím, že tým, že sa podmienky nezmenili, pokiaľ by bol tender nezákonný, aj oni majú licencie na súčasné prevádzkovanie nezákonne," zhrnul. Ako vyplynulo z výsledkov výberového konania, 77 ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) bude prevádzkovať 16 firiem. Najviac ambulancií bude prevádzkovať Záchranná dopravná a zdravotnícka služba Bratislava a Falck - Záchranná, a. s., Košice. Dôvodom výberového konania boli končiace sa licencie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: