Vymenovali novú regionálnu generálnu riaditeľku WHO pre Európu

Riadiaci orgán pre európsky región Svetovej zdravotníckej organizácie so sídlom v Kodani vymenoval pani Zsuzsannu Jakab za novú regionálnu riaditeľku Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Pani Jakab, prvá zástupkyňa Maďarska, ktorá má viesť región Svetovej zdravotníckej organizácie je v súčasnosti riaditeľkou Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb. Bola jednou z piatich kandidátov na toto miesto.

Pani Jakab má na svoje nové miesto nastúpiť 1. februára 2010 a má byť nástupkyňou Dr. Marca Danzona, ktorý pracoval ako regionálny riaditeľ pre Európu počas minulých desiatich rokov. Vo svojom prejave k delegátom na výbore sa pani Jakab zaviazala, že bude zlepší zdravotnícku agendu v Svetovej zdravotníckej organizácii a spojí región pozostávajúci z 53 členských štátov. "Teším sa na prácu s každým jedným štátom v regióne. Urobím všetko, čo budem môcť, aby som sa ubezpečila, že regionálna pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie zostane významným centrom, ktoré má vedúcu úlohu tak v politike v oblasti zdravotníctva, ako aj v oblasti verejného zdravia, ktoré spolupracuje v plnom rozsahu v Európe tak s EÚ, ako aj v celosvetovom meradle pre prospech celého regiónu a Svetovej zdravotníckej organizácie.

"Zdôraznila svoj záväzok upevniť spoluprácu s centrálou Svetovej zdravotníckej organizácie pod vedením Dr. Margaret Čchan. Pani Jakab bola vymenovaná za riaditeľku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) Európskej únie v marci 2005. Pred pripojením ECDC bola štátnou tajomníčkou na maďarskom ministerstve zdravotníctva. Predtým, než sa stala členkou maďarskej vlády, pracovala 11 rokov na regionálnej pobočke Svetovej zdravotníckej organizácie v Dánsku, kde pracovala na niekoľkých pozíciách vrátane pozície koordinátorky na divízii informácií, evidencie a komunikácie, riaditeľky na útvare rozvoja zdravia na vidieku, koordinátorky programu politiky a vidieka a programu EUROHEALTH.

Pani Jakab sa narodila v roku 1951 v Maďarsku, získala titul "Master" na fakulte humanitných vied univerzity Eotvos Lorand University of Sciences, absolvovala postgraduálne štúdium na univerzite politických vied v Budapešti, diplom z dvoch nadačných kurzov v oblasti verejného zdravia na škole verejného zdravia Nordic School of Public Health v Jöteborgu vo Švédsku a diplom z postgraduálneho štúdia na Národnom inštitúte verejnej správy a riadenia.

Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: