MZ SR navrhuje zrušenie povinnosti súhlasu rodiča s potratom neplnoletej dcéry

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby neplnoleté ženy nepotrebovali súhlas zákonného zástupcu pred vykonaním umelého prerušenia tehotenstva. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú rezort zdravotníctva predložil do pripomienkového konania. Táto povinnosť je totiž podľa ministerstva v rozpore so súčasne platným zákonom o umelom prerušení tehotenstva.

Návrh novely tiež spresňuje a upravuje ustanovenia o udeľovaní a podpise informovaného súhlasu ženou žiadajúcou o umelé prerušenie tehotenstva, stanovuje sa v ňom lehota na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva na najmenej 48 hodín od odovzdania poučenia predchádzajúceho informovanému súhlasu žene, aby mala na slobodné rozhodnutie pre ukončenie tehotenstva čas. Začiatok plynutia lehoty 48 hodín je viazaný na čas vypísania žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva v ambulancii lekára pri prvom kontakte. "Nové znenie jasne upravuje, že žena bude mať komplexné informácie o alternatívnych možnostiach riešenia tehotenstva a zároveň dostatočný čas na slobodné rozhodnutie sa," vysvetľuje rezort.

"Dôvodom predloženia materiálu je náprava stavu, ktorý vznikol po prijatí novely zákona a bráni vykonateľnosti predmetných ustanovení zákona, zároveň ide o také úpravy ustanovení zákona, ktoré v zdravotníckej praxi alebo pri výkone zdravotníckeho povolania spôsobujú problémy alebo nejasnosti," zdôvodňuje ministerstvo. Zrušenie povinnosti súhlasu rodiča s potratom neplnoletej dcéry sa nepáči občianskemu združeniu Fórum života. Podľa združenia novela umožní obísť 48-hodinovú lehotu určenú na zodpovedné rozmyslenie si zákroku a mierne redukuje aj iné ustanovenia, ktoré len nedávno prijal parlament s cieľom skvalitniť rozhodovací proces v takej vážnej veci, akou je umelý potrat. "Iniciujeme zmeny v prospech zodpovednejšieho rozhodovania sa žien už od roku 2007. Konečne, keď v parlamente po istých kompromisoch tieto zmeny prešli, príde ministerstvo s novelou, ktorá v mnohom vracia pôvodný stav," hovorí o najnovšom návrhu ministerstva výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík.

Fórum života navrhlo prijať zmeny týkajúce sa informovanosti žien pred umelým potratom ešte v roku 2007. Dôvodom bola nízka informovanosť žien pred umelým potratom. Ministerstvo tiež vydalo Informáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vykonávaní umelého prerušenia tehotenstva. "Tento dokument ministerstva nedostatočne napĺňa v júni tohto roka schválenú novelu o zdravotnej starostlivosti a to najmä vo veci informovania o možných fyzických a psychických následkoch potratu a o sonografickom vyšetrení, ktoré sa má poskytovať iba v písomnej textovej podobe," dodal Michalčík.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: