ASL SR: Lekári sú so situáciou ohľadne LSPP nespokojní, iniciujú ďalší postup

Nespokojnosť lekárov ohľadne situácie v oblasti lekárskych služieb prvej pomoci (LSPP) naďalej pretrváva. Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR tvrdí, že celú situáciu treba riešiť, a preto navrhuje ďalší postup.

"Všade tam, kde sú kolegovia naozaj nespokojní, poveria zástupcu - konkrétnu osobu, ktorý bude riešiť všetky otázky za nich," vysvetlil prezident asociácie Ladislav Pásztor. Zástupca by mal zároveň vypovedať všetky zmluvy s poskytovateľmi LSPP a začať rokovať o nových zmluvách. "Do tej doby, pokiaľ nebudú zmluvy, budeme fakturovať presne podľa obchodného zákonníka," skonštatoval pre TASR Pázstor.

Takýto postup si asociácia podľa jeho slov zvolila preto, aby nebolo ohrozené poskytovanie LSPP, nakoľko pacient dostane službu tak ako doteraz. "Sme pripravení ísť do toho, ak nás v spáde konkrétnej LSPP splnomocní aspoň 50 percent všeobecných lekárov. Potrebujeme regionálnych koordinátorov v každom spáde LSPP, ktorí poznajú situáciu v danom regióne," vyzýva asociácia lekárov. Pásztor odhaduje, že v priebehu jedného mesiaca, by najmä nespokojné regióny mohli splnomocnenia, ktoré asociácia v súčasnosti pripravuje, vyzbierať.

Obmedziť počet hodín LSPP a tým znížiť počet služieb lekárov a sestier, ako aj ich zaťaženosť mal za cieľ návrh novely zákona od poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD). Ten však návrh novely 16. septembra stiahol z programu 40. schôdze parlamentu. Návrh novely zároveň zavádzal systém vydávania povolení pre poskytovateľov LSPP ministerstvom zdravotníctva. Tie sa mali udeľovať cez výberové konania so zohľadnením primeranej dostupnosti poskytovateľov a počtu obyvateľov, čím sa zníži počet služieb lekárov a ich zaťaženosť. Analýza rezortu zdravotníctva totiž ukázala, že sieť poskytovateľov LSPP je výrazne predimenzovaná. Vyťaženosť pohotovostí pre dospelých predstavuje po polnoci osem percent, v prípade ambulantných pohotovostí pre deti dosahuje štyri percentá a zubno-lekárska LSPP sa využíva na tri percentá. Týchto pacientov by mali relevantne ošetriť iné segmenty zdravotnej starostlivosti.

Súkromní lekári Valockého návrh podporovali a zároveň žiadali znížiť poskytovanie LSPP do 22.00 hodiny. Na podporu svojich požiadaviek iniciovali aj petíciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1500 všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast.
LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín.

Všeobecní lekári, ktorí sú zo zákona povinní slúžiť na pohotovosti, sa v januári na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou SR. V petícii žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Rezort na to reagoval vytvorením analýzy riešenia LSPP.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: