Kampaň má ľudí opäť naučiť piť vodu z vodovodu

Na Slovensku sa v týchto dňoch rozbieha kampaň, ktorá má naučiť verejnosť a najmä školákov piť vodu z vodovodu. Projekt Pijem zdravú vodu nápoj z vodovodu potrvá do 31. októbra a jeho cieľom je vrátiť túto tekutinu do pozície najdôležitejšieho tovaru. Kampaň chce zároveň ľudí presvedčiť, že takáto voda je kvalitná, má pozitívny vplyv na zdravie a je ekonomicky výhodná. "Voda z vodovodu okrem toho, že je chutná, je aj zdravá. Ja som ju začal piť ešte pred kampaňou a teraz už nútim piť vodu z vodovodu všetkých," uviedol dnes minister zdravotníctva Richard Raši.

Ako ďalej objasnil, vodu z vodovodu možno piť v neobmedzenom množstve, keďže nemá žiadne negatívne efekty na zdravie. "Túto kampaň nechápem ako boj proti niekomu, ale podporu niečoho," konštatoval s tým, že vodu z vodovodu môžu piť aj ľudia so zdravotnými problémami. Predseda správnej rady Asociácie vodárenských spoločností Daniel Gemeran konštatoval, že výhody takejto vody sú aj v tom, že dôjde priamo domov a jej pitie má aj úsporný efekt na ekonomiku domácností.

Na Slovensku malo v minulom roku prístup k pitnej vode z verejných vodovodov 86 percent obyvateľov, čo predstavuje napriek rozširovaniu sietí verejných vodovodov a budovaniu nových prípojok v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny pokles. "Obyvatelia čoraz menej využívajú vodu z verejných vodovodov, respektíve ak sa aj v obci vybuduje nový vodovod, obyvatelia sa naň nepripájajú," uvádza sa v správe o zdravotnom stave obyvateľstva z dielne ministerstva zdravotníctva.

Napriek tomu, že počet zásobovaných obyvateľov vodou sa vlani zvýšil, jej špecifická spotreba pre domácnosti sa opäť znížila, a to na 87,3 litra na obyvateľa za jeden deň. "Je to alarmujúci stav, nielen z toho dôvodu, že sa tieto odbery blížia k hygienickým minimám, ale predovšetkým preto, že vysoké ceny pitnej vody vedú obyvateľov k budovaniu vlastných zdrojov pitnej vody, ktorej kvalita je vo väčšine prípadov ďaleko za hygienickými normami," konštatuje v správe o vodnom hospodárstve ministerstvo životného prostredia. Krajom s dlhodobo najvyšším percentom zásobovaných obyvateľov je Bratislavský kraj, najnižšie percento dosahujú Košický a Prešovský kraj. Eviduje sa aj pokles spotreby pitnej vody z verejných vodovodov. Predpokladá sa, že obyvatelia využívajú ako doplnkový zdroj vodu z vlastnej studne alebo uprednostňujú kupované balené vody. Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z individuálnych studní s nesledovanou kvalitou sa pohybuje od troch percent v Bratislavskom kraji do vyše 20 percent v Prešovskom a Košickom kraji.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: