Medzinárodné výstavy Slovmedica, Slovenské dentálne dni, Non Handicap sa budú konať v Inchebe od 24. - 26. septembra

V termíne od 24. – 26. 9. sa v areáli Incheba Expo Bratislava uskutoční súbor medzinárodných výstav zameraných na zdravotníctvo: Slovenské dentálne dni, Slovmedika a Non Handicap. Desiaty ročník Slovenských dentálnych dní na ploche 4300 m˛ privíta 72 vystavovateľov z Českej republiky, Lichtenštajnska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska a Slovenska. Výstava je zameraná na prezentáciu stomatologických prístrojov, nástrojov a materiálov. Jedenásty ročník výstavy zdravotníctva Slovmedika a siedmy ročník výstavy pre zdravotne postihnutých ľudí Non Handicap sa konajú na ploche 1950 m˛ a zúčastní sa ich 51 vystavovateľov z Českej republiky, Poľska, Talianska a Slovenska.

Trio medických výstav je určené predovšetkým odborníkom. Vymenia si cenné poznatky a skúsenosti a oboznámia sa s technologickými novinkami prinášajúcimi zefektívnenie a uľahčenie liečby pacientov. Incheba na 3 dni privíta vo svojich priestoroch vysokú koncentráciu zdravotníckych pracovníkov, ktorí navštívia výstavy hlavne kvôli bohatým sprievodným programom. Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou usporiadajú medzinárodný stomatologický kongres, ktorého súčasťou je aj sekcia pre zubné sestry. Súbor odborných prednášok pod názvom Bratislavské zubotechnické dni organizuje pracovný tím časopisu Stomateam s podporou Slovenskej komory zubných technikov. Slovenské dentálne dni sú jediným medzinárodným podujatím v oblasti stomatológie na slovenskom trhu.

Slovenská lekárska komora počas trvania výstavy privíta členov na svojom sneme. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím odprezentuje na seminári Aktuálna sociálna legislatíva najnovšie zmeny v legislatíve týkajúce sa sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Konferencia Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa bude venovať téme „Pregraduálne, postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre e-Health.“ Problémy a výzvy nemocníc sa stanú predmetom diskusie počas zasadnutia Asociácie nemocníc Slovenska.

Aj keď výstavy sú určené predovšetkým odbornej verejnosti, široká verejnosť je vítaná. Zástupcovia úradu verejného zdravotníctva SR pripravili osvetu v oblasti predchádzania chrípkovým i iným ochoreniam, či prevenciu obezity. V rámci Slovenských dentálnych dní bude možné si zakúpiť rôzne pomôcky dentálnej hygieny za zvýhodnené ceny, a tiež sa o rôznych problémoch poradiť s odborníkmi. Výstavy sú otvorené pre odbornú a širokú verejnosť 24. a 25. 9. od 9:00 do 18:00 a 26.9. od 9:00 do 13:00.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: