RÚVZ v Banskej Bystrici meral rizikové faktory chronických neinfekčných ochorení

Aktuálne výsledky vlaňajšieho skríningu zdravotného stavu obyvateľstva, ktorý realizuje v päťročných intervaloch Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, nasvedčujú, že sa nezachoval doterajší trend trvalého poklesu jednotlivých rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení. TASR informovala hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica Mária Tolnayová.

"Ide o pravidelnú aktivitu, zameranú na meranie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení. Robí sa každých päť rokov v trvalej modelovej oblasti okresov Banská Bystrica a Brezno na vzorke tisíc mužov a tisíc žien vo veku od 15 do 64 rokov," objasnila hovorkyňa. Táto lokalita sa svojimi demografickými charakteristikami podobá priemeru SR.

Ako ďalej uviedla Mária Avdičová z RÚVZ v Banskej Bystrici, so skríningom, ako aj s objektivizáciou niektorých vyšetrení začínali v roku 1993. Nultý ročník ukázal veľkú rizikovosť populácie na civilizačné ochorenia. "Odvtedy sme podnikli množstvo intervenčných aktivít, zameraných na zníženie počtu osôb s rizikovým životným štýlom, hlavne zníženie počtu fajčiarov, osôb nezdravo sa stravujúcich, osôb s nedostatočnou pohybovou aktivitou, nadmerným užívaním alkoholu či neschopných zvládnuť stres," vysvetlila Avdičová.

Dodala, že posledný rok výskumu ich oproti predošlým desiatim sklamal. "Došlo jednak k miernemu zvýšeniu podielu fajčiarov hlavne u žien, k zvýšeniu počtu osôb, ktoré majú vyšší celkový cholesterol, viac je aj osôb s nadváhou a obezitou." V štyroch základných rizikových faktoroch - celkový cholesterol, nadváha a obezita, systolický tlak a prevalencia fajčenia, ktoré sa považujú za indikátory kvality zdravia, ako aj odhade rizika, ako sa bude vyvíjať zdravie v danej lokalite, došlo k zvýšeniu. "EÚ v súčasnosti usiluje o pilotný program mapovania zdravotného stavu obyvateľstva v 14 členských krajinách v jednotnom čase a jednotnou metodikou. Keď sa to osvedčí, malo by sa v projekte pokračovať vo všetkých krajinách EÚ," dodala Tolnayová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: