SČK organizuje záverečnú konferenciu k projektu rozvoja ľudských zdrojov

Slovenský Červený kríž (SČK) organizuje 24. septembra v bratislavskom Ružinove záverečnú konferenciu k projektu Rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie kvality riadenia sociálnych služieb SČK.

SČK v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizoval od 1. januára 2009 do 31. septembra 2009 projekt Rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie kvality riadenia sociálnych služieb SČK v celkovej výške 96.935,54 eura (2.920.280 Sk), z čoho nenávratný finančný príspevok tvorí 92.088,76 eura (2.774.266 Sk). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu, ktorý sa realizoval v troch mestách Slovenska – Bratislave, Košiciach a Liptovskom Mikuláši, bolo vzdelávať vlastných riadiacich pracovníkov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažmentu, ako aj získavania nenávratnej finančnej pomoci a spoločenského protokolu. "Odborným vzdelaním našich pracovníkov vieme následne poskytovať služby kvalitnejšie tým, ktorí nás potrebujú," informovala TASR Jana Petrová, koordinátor pre vnútorné a vonkajšie vzťahy SČK.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: