MZ SR organizuje 2. ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Pre všetkých, ktorí majú málo informácií o možnostiach využitia štrukturálnych fondov v zdravotníctve či záujem stretnúť sa s realizátormi zdravotníckych projektov financovaných z nich organizuje 26. novembra Ministerstvo zdravotníctva SR 2. ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

V hodinových intervaloch budú krátke prezentácie o štrukturálnych fondoch v zdravotníctve a možnostiach ich získania prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo a Operačného programu Vzdelávanie. Medzi prezentáciami budú k dispozícii pracovníci Sekcie európskych programov a projektov ministerstva na individuálne konzultácie.

Deň štrukturálnych fondov bude obohatený o vystúpenia tých, ktorí už majú skúsenosti z zrealizovaných projektov v rámci z Operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: