Lekári vyrážajú do ulíc, aby zistili, ako sú na tom Slováci so zdravím

Lekári opäť vyrážajú do ulíc, aby zistili, ako sú na tom Slováci so zdravím. V piatok 25. septembra, dva dni pred Svetovým dňom srdca, bude 1500 dobrovoľníkov v uliciach 42 slovenských miest edukovať širokú verejnosť o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení. K dispozícii budú aj tzv. hliadky zdravia v zložení lekár a zdravotnícky pracovník, u ktorých si občania budú môcť nechať zmerať krvný tlak či cholesterol.

Aktivity sú súčasťou rozsiahlej edukačnej kampane s názvom MOST - mesiac o srdcových témach. Jej iniciátorom a realizátorom sú Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca za podpory partnerských organizácií a pod záštitou ministra zdravotníctva Richarda Rašiho. Cieľom projektu je informovanie verejnosti o kardiovaskulárnych ochoreniach a zvýšenie povedomia verejnosti o rizikách prispievajúcich k týmto ochoreniam, ku ktorým patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nezdravý spôsob stravovania, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.

Osobne podporí kampaň aj minister Richard Raši a to vo "Vlaku zdravia". Edukácia na železniciach bude prebiehať v piatich vlakoch, dvoch smerujúcich do Košíc, po jednom smerujúcom do Žiliny, Banskej Bystrice a Štúrova. Jedným z partnerov tohtoročného MOST-u je aj Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Farmaceuti budú vo viac ako 300 slovenských lekárňach organizovať merania tlaku a cholesterolu. Merania bude možné realizovať aj v niektorých ambulanciách všeobecných lekárov.

Raši na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave zdôraznil najmä dôležitú úlohu prevencie. Pripomenul motto európskej charty zdravia, podľa ktorej má každé dieťa narodené v novom miléniu právo žiť aspoň do 65 rokov veku, na to, aby netrpelo kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktorým sa dá predísť. "Aj táto kampaň je práve o tom, aby sme podporili prevenciu. Na ministerstve sme úspešne ukončili národný program prevencie ochorení srdca a ciev, teraz je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, takže po jeho spripomienkovaní bude môcť ísť na schválenie vládou," uviedol Raši.

V súvislosti s prevenciou kardiologických ochorení odborníci poukazujú na Kód zdravého života 0-30-5-120-80. Symbolizuje úplnú abstinenciu fajčenia, 30 minút fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu nižšiu ako 5 mmol/l a krvný tlak nižší ako 120/80 mmHg. Podľa údajov zdravotníckej ročenky SR za rok 2007 sa v 62 percentách podieľajú na úmrtiach žien práve choroby obehovej sústavy a u mužov v 48 percentách. Celosvetovo patria kardiovaskulárne ochorenia k najčastejším príčinám úmrtí. O význame edukačných kampaní hovorí podľa hlavného odborníka MZ SR pre odbor kardiológie a prezidenta Slovenskej nadácie srdca Gabriela Kamenského aj fakt, že ešte pred dvoma rokmi považovali Slováci za najčastejšiu príčinu úmrtia rakovinu. Po dvoch rokoch edukácie už 92 percent Slovákov vie, že najčastejšou príčinnou smrti sú srdcovo-cievne ochorenia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: