Na zmenu zdravotnej poisťovne ostávajú posledné dni

Do konca septembra majú poistenci, ktorí nie sú so svojou zdravotnou poisťovňou spokojní, možnosť prepoistiť sa do inej. Zmena bude akceptovaná od 1. januára 2010. Túto možnosť majú poistenci len jedenkrát počas kalendárneho roka. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) preto odporúča v tejto súvislosti nekonať unáhlene, ale naopak, zvážiť dôkladne podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne, poradiť sa s príbuznými (známymi), ktorí majú skúsenosti so zmenou poisťovne.

Poistenci, ktorí plánujú zmenu ZP, by si mali u svojho ošetrujúceho lekára, ale aj odborného lekára - špecialistu overiť, či má uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Práve to je rozhodujúca skutočnosť pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti ošetrujúcim lekárom. Tlačivo prihlášky možno poslať buď poštou, alebo priniesť osobne do pobočky ZP. Niektoré poisťovne ponúkajú svojim budúcim klientom možnosť vyplniť prihlášku prostredníctvom elektronického tlačiva. Poisťovňa potom tlačivo upraví a pošle svojmu budúcemu klientovi na podpis. Niektoré poisťovne umožňujú prehlásiť sa telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky.

Zdravotnú poisťovňu pre rok 2009 zmenilo na Slovensku 178.916 poistencov. Z celkového počtu 186.618 poistencov, ktorí podali prihlášku na zmenu, ÚDZS neakceptoval 7702 prihlášok pre rôzne chyby. Prihlášku do viac ako jednej zdravotnej poisťovne podalo 5803 poistencov, z nich 266 do troch a deväť do štyroch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: