ZP Dôvera a Apollo začali prvé rokovania o zmluvnej spolupráci

Zdravotné poisťovne Dôvera a Apollo začali so zástupcami poskytovateľov zdravotnej i lekárenskej starostlivosti prvé predbežné rokovania o zmluvnej spolupráci po spojení oboch poisťovní. Ako TASR informovala PR manažérka Dôvery Zuzana Horníková, rokovania sa začali minulý týždeň, pokračujú aj v tomto. Ide o úvodné kolo stretnutí s komorami, asociáciami a stavovskými organizáciami.

"Chceme rokovať maximálne zodpovedne a dostatočne včas. Hľadáme to najvhodnejšie riešenie, ktoré zabezpečí plynulú synchronizáciu zmlúv Dôvery a Apolla ku dňu spojenia obidvoch zdravotných poisťovní a za podmienky, že všetky súhlasy potrebné na takéto spojenie budú udelené," priblížil riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti v zdravotnej poisťovni (ZP) Dôvera Martin Kultan. V prípade udelenia súhlasov Protimonopolného úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa poisťovne spoja ku koncu tohto roka.

"Náš zámer je, že ak poskytovateľ mal zmluvu s jednou, druhou poisťovňou alebo s oboma, v spolupráci od 31. decembra tohto roka budeme pokračovať so všetkými," uviedol námestník pre zdravotnú politiku ZP Apollo Branislav Koreň. Zámerom je zachovať poskytovateľom po spojení objem úhrad, ktoré dostávajú od oboch zdravotných poisťovní na základe aktuálne platných zmlúv. Do spojenia si obe poisťovne budú plniť povinnosti vyplývajúce zo súčasne platných zmlúv. Zásadnejšie úpravy zmlúv bude v prípade udelenia súhlasu úradov realizovať už spojená poisťovňa k 1. aprílu, respektíve 1. júlu budúceho roka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: