Vznikla Asociácia záchrannej zdravotnej služby

Asociáciu záchrannej zdravotnej služby (AZZS) zakladajú štyria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná, LSE - LIFE STAR EMERGENCY, Záchranná služba Košice a Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava. Podľa hovorkyne Falck záchranná Jany Hejjovej hlavným cieľom AZZS bude zastupovanie záujmov jej členov a realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti.

„Ďalšími členmi AZZS sú Air Transport Europe, Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a Nemocnica Poprad. Súčasných osem členov AZZS prevádzkuje vyše 100 staníc. Funkciu prezidenta AZZS bude zastávať Ján Šteso z Falck Záchranná," dodala Hejjová.

Podľa prezidenta AZZS k rozhodnutiu založiť ju pristúpili preto, že Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby neplnila účel, pre ktorý bola zriadená. „Táto organizácia bola v predchádzajúcom období pasívna v riešení najvážnejších problémov záchranného zdravotného systému na Slovensku. Nebolo naplnené jej hlavné poslanie, a to zastupovať záujmy poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a presadzovať opatrenia na skvalitňovanie starostlivosti o pacienta," dodal Šteso. „Asociácia záchrannej zdravotnej služby spája súkromných a štátnych poskytovateľov, pretože všetci máme rovnaké poslanie, a to postarať sa o pacienta, ktorý sa ocitol v bezprostrednom ohrození zdravia alebo života," doplnil Viliam Čislák, riaditeľ Záchrannej služby Košice a spoluzakladateľ AZZS.

AZZS sa v nasledujúcom období zameria na prehlbovanie spolupráce s Operačným strediskom Slovenskej republiky, ako aj s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Rovnako bude mať záujem zapájať sa do odborných diskusií, vytvárať príležitosti na zvyšovanie profesionality členov asociácie, ich zamestnancov a spolupracovníkov, nadväzovať kontakty so zahraničnými a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. „Naším cieľom bude venovať sa riešeniu zásadných otázok v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Príkladom je akútny nedostatok kvalifikovaných lekárov, kde sa budeme usilovať dosiahnuť rozširovanie kompetencií záchranárov a snahou AZZS bude určite aj aktívne podieľanie sa na tvorbe legislatívy, ktorá sa týka záchrannej zdravotnej služby," uzavrel Šteso.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: