Štátne poisťovne sa zlúčia, VšZP sa zvýši imanie o 65,1 milióna eur

Vláda SR súhlasila dnes so zlúčením oboch štátnych poisťovní, Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne, do jednej. Kabinet zároveň odobril aj zvýšenie základného imania VšZP, ktoré ma prebehnúť do konca októbra o sto percent, čo predstavuje 65,1 milióna eur (1,96 miliardy Sk). Prostriedky majú pochádzať zo štátnych finančných aktív. Tento krok má VšZP pomôcť preklenúť tohtoročný deficit, ako aj obdobie do konca konsolidácie v rámci zlučovania. Ministerstvo zdravotníctva uvažovalo aj o návratnej finančnej výpomoci pre VšZP, za vhodnejšie však považovalo navýšenie základného imania.

Obe štátne poisťovne sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba VšZP s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Zlúčenie má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. "Existencia jedinej štátnej zdravotnej poisťovne je prirodzená, pričom si zachová svoj sociálny rozmer," konštatuje MZ SR.

"Zvýšenie imania zabezpečí významnou mierou elimináciu dopadov finančnej krízy, ako aj zachovanie financovania zdravotnej starostlivosti (ZS) na súčasnej úrovni," uvádza sa v projekte zlúčenia poisťovní, ktorý je v pripomienkovom konaní. Podľa rezortu tiež bude poisťovňa schopná čeliť tlaku na rast miery zadlženia pri rastúcom dopyte po ZS. Ministerstvo v tejto súvislosti pripomína, že VšZP má najnákladnejší poistný kmeň zo všetkých poisťovní, pričom súčasný model prerozdeľovania vybratého poistného nekompenzuje v plnej miere jeho nákladovosť. Ministerstvo navrhlo zlúčenie oboch poisťovní v minulosti už viackrát. O takýto krok sa pokúsil aj predchádzajúci šéf rezortu Ivan Valentovič, ktorý tak reagoval na požiadavku vlády. Projekt sa však z dôvodu prechodu na euro odložil.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: