Zlučovanie štátnych poisťovní poistenci nepocítia

Zlučovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) do jednej by sa podľa generálnej riaditeľky VšZP Zuzany Zvolenskej nemalo dotknúť ich poistencov. Ako dnes objasnila, poisťovňa bude jednotlivé činnosti postupne zlaďovať tak, aby sa nedotkli poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platiteľov poistného. Poistenci by zároveň mali získať viac výhod v rámci nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, lepšiu dostupnosť a vyšší komfort poskytovaných služieb.

Vláda dnes odsúhlasila zlúčenie oboch poisťovní do jednej. Obe štátne poisťovne sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba VšZP s vyše 3,5 milióna poistencami. Tí podľa Zvolenskej tento krok nepocítia, nakoľko všetku administratívnu záťaž preberie poisťovňa na seba. "Všetky ďalšie kroky bude poisťovňa za poistencov riešiť," povedala. Na margo výmeny kartičiek poistencov konštatovala, že v tomto prípade budú prechodné obdobia a poistenci budú informovaní. 

Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Zlúčenie má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. Zlúčenie musí ešte odobriť Protimonopolný úrad SR a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

"Vláda urobila významný krok k silnej štátnej poisťovni, ktorá bude garanciou stability a istoty pre poistencov, ako aj pre poskytovateľov," uviedol koordinátor zlučovania Martin Senčák. Splynutie oboch poisťovní vníma ako krok, ktorý prinesie zefektívnenie a stabilizáciu celého systému verejného zdravotného poistenia. Poznamenal, že zlúčenie by malo priniesť výhody nielen pre poistencov, ale aj pre poskytovateľov, nakoľko sa zjednoduší komunikácia a zníži sa administratíva.

Vládny kabinet zároveň odobril aj zvýšenie základného imania VšZP o 100 percent, čo predstavuje 65,1 milióna eur (1,96 miliardy Sk), ktoré sa má uskutočniť do konca októbra. Prostriedky majú pochádzať zo štátnych finančných aktív. "Ide o opatrenie smerujúce k posilneniu finančnej stability poisťovne a súvisí s dopadmi hospodárskej krízy," objasnila Zvolenská s tým, že VšZP chce aj pri znížených príjmoch zachovať súčasnú úroveň zdravotnej starostlivosti. Základné imanie porastie aj po zlúčení, keďže sa k nemu pripočíta imanie SZP.

RAŠI: Zlúčením štátnych poisťovní nevzniknú ľuďom administratívne komplikácie

Zlúčením oboch štátnych poisťovní, Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktoré dnes odsúhlasila vláda, nevzniknú ľuďom žiadne komplikácie súvisiace s administratívou. Po rokovaní vlády to dnes pred novinármi povedal minister zdravotníctva Richard Raši. "Nič sa nedeje, tí, čo sú poistení v Spoločnej, sú poistení v Spoločnej. Keď sa to spojí, stanú sa poistencami Všeobecnej zdravotnej, čiže nebudú musieť robiť žiadne hlásenia, nebudú zaťažení nijakou administratívou," zdôraznil šéf rezortu s tým, že všetky finančné prostriedky, ktoré sa zlúčením usporia, pôjdu na zdravotnú starostlivosť občanov.

"V prvom kole je plánovaná úspora približne deväť percent z výdavkov už v roku 2010, v tom druhom roku 2011 cez 15 miliónov eur (451,89 milióna Sk)," konkretizoval Raši. Ako ďalej uviedol, spojením štátnych poisťovní vznikne subjekt, ktorý by mal prebrať platné zmluvy, záväzky a pohľadávky oboch poisťovní. Podľa ministra financií Jána Počiatka je spájanie poisťovní zmysluplné a štát na túto operáciu uvoľní prostriedky zo štátnych finančných aktív. Následne na to má minister zdravotníctva navýšiť základné imanie spoločnej poisťovne. Ako ďalej uviedol, hlavnými argumentmi, ktoré vládu presvedčili o správnosti tohto kroku, boli perspektíva úspor a zvýšenia efektívnosti takto fungujúcej inštitúcie.

Obe štátne poisťovne sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba VšZP s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Zlúčenie umožní výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. "Existencia jedinej štátnej zdravotnej poisťovne je prirodzená, pričom si zachová svoj sociálny rozmer," konštatuje ministerstvo zdravotníctva SR. Rezort navrhol zlúčenie oboch poisťovní v minulosti už viackrát. O takýto krok sa pokúsil aj predchádzajúci šéf rezortu Ivan Valentovič, ktorý tak reagoval na požiadavku vlády. Projekt sa však z dôvodu prechodu na euro odložil.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: