Zdravotnícke zariadenia dlhujú Sociálnej poisťovni 41,7 milióna eur

Zdravotnícke zariadenia dlhovali Sociálnej poisťovni (SP) ku koncu júna na neuhradenom poistnom 41,7 milióna eur (1,3 miliardy Sk). Objem pohľadávok tak oproti máju klesol o 588.000 eur (17,7 milióna Sk). Dlh zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva predstavoval 26,9 milióna eur (810,4 milióna Sk). Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam evidovala Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 14,8 milióna eur (445,9 milióna Sk).

Poisťovňa zaznamenala do konca júna 27 zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho šesť štátnych a 21 transformovaných. Ako SP ďalej informuje v správe o vývoji pohľadávok, voči štyrom zariadeniam bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Dvom nemocniciam sa povolil splátkový kalendár. Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov v súčasnosti poisťovňa eviduje pri 12 transformovaných zdravotníckych zariadeniach.

V rámci dostupných spôsobov vymáhania sa podľa SP ako najefektívnejší javí spôsob splácania dlhu formou splátkového kalendára. Sociálna poisťovňa tiež nemocniciam umožňuje využiť tzv. dobrovoľné splátky, ale na rozdiel od splátkového kalendára povoleného SP je celé obdobie splácania penalizované. Exekučné konanie poisťovňa označuje u oboch typov zariadení za problematické, nakoľko by mohlo obmedziť poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Riešenia použité voči zadlžovaniu zdravotníckych zariadení ako Veriteľ, či generálny pardon na penále SP nepovažuje za efektívne. Žiadne opatrenia, ktoré sa zaoberajú riešením dlhu po jeho vzniku, totiž podľa poisťovne nezabezpečujú, aby v budúcnosti nevznikla taká istá situácia. Za najúčinnejší prostriedok, ktorý zabráni nárastu záväzkov považuje SP riadenie a dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov a rozpočtovej disciplíny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: