Bojujme proti osteoporóze každý deň.

20. október bol v roku 1996 vyhlásený za Svetový deň osteoporózy. Aj vďaka tejto skutočnosti rezonuje téma osteoporózy v spoločnosti stále viac.

Osteoporóza, známa aj ako „tichý zlodej kostí“, sa neprejavuje ihneď, často nemá žiadne vonkajšie varovné príznaky a vo svojich počiatkoch nebolí. Človeka náhle zaskočí až svojim prvým prejavom – zlomeninou.

Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. Osteoporóza postihuje predovšetkým starších ľudí a hlavne ženy po monopauze, kde v priebehu 10 rokov môže žena stratiť až 30 % kostnej hmoty. Kosti sú redšie, majú poškodenú štruktúru a nižšiu odolnosť voči vonkajšej sile, čo zvyšuje riziko zlomeniny. Najčastejšie miesta zlomenín sú kosti predlaktia, stavce a krčok stehennej kosti. Tieto typické zlomeniny často vznikajú pri banálnej situácii ako je zakopnutie, prudší predklon, dvíhanie bremena či zakašlanie.

Osteoporóza je žiaľ na Slovensku veľmi rozšírená. Je to ochorenie so závažnými následkami. Často je to dramaticky zhoršená kvalita života až úmrtie. Približne jedna tretina osôb po zlomenine krčka stehnovej kosti do roka zomiera a asi jedna tretina je odkázaná na pomoc a opateru iných. Osteoporózu aj preto považujeme za spoločensky najzávažnejšie ochorenie pohybového aparátu, ktorému je potrebné venovať pozornosť ako v prevencii, tak aj pri samotnej liečbe. Liečba osteoporózy je dlhodobá a jej cieľom je znížiť riziko vzniku zlomenín, čo sa dosiahne ak sa zlepší kvalita a pevnosť kostí.

Venovať sa nebezpečenstvu následkov osteoporózy len raz za čas je nedostačujúce. Je dôležité, aby sa prevencia proti osteoporotickým zlomeninám stala súčasťou každodenného života.

Kosť je živé tkanivo a preto bojujme proti osteoporóze každý deň!

Autor článku: PR článok

Dátum zverejnenia: