K častým príčinám slepoty patrí vekom podmienená degenerácia makuly

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je po katarakte a glaukóme treťou najčastejšou príčinou slepoty na svete. "V seniorskom veku, po šesťdesiatom roku života, je vo vyspelých krajinách touto chorobou postihnutých asi 10 percent populácie a po sedemdesiatom piatom roku postihuje až 30 percent populácie," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa zraku, predseda Slovenskej oftalmologickej spoločnosti Anton Gerinec.

VPDM predstavuje chronické degeneratívne ochorenie oka, ktoré postihuje makulu (žltú škvrnu), teda miesto najostrejšieho videnia. Vzniká v dôsledku hromadenia odpadových látok v sietnici a nedostatočného prísunu živín, čo najmä u starších pacientov vedie k odumieraniu zmyslových buniek sietnice a poklesu zrakovej ostrosti. Podľa Jaroslava Hasu z Očnej kliniky Lekárskej fakulty UK a FNsP v Bratislave patria k ďalším príznakom VPDM strata ostrosti videnia, výpadky v centre videnia či strata centrálneho videnia. "V neskoršom období môže viesť až v 80 – 90 percentách prípadov k praktickej slepote, čím výrazne znižuje kvalitu života pacienta," doplnil Hasa. VPDM výrazne obmedzuje postihnutých pri čítaní, šoférovaní, nakupovaní či práci s peniazmi.

Medzi rizikové faktory patrí najmä vek, pozitívna rodinná anamnéza, rasová predispozícia, slnečné žiarenie či nedostatok antioxidantov v tele človeka. Za rizikové sa považujú aj hypertenzia, obezita a fajčenie. V prípade fajčiarov je riziko vzniku VDPM 4-násobne vyššie ako v prípade nefajčiarov. "Choroba postihuje častejšie ženy ako mužov, čo súvisí aj s vyšším priemerným vekom žien," doplnil Hasa.

Existujú dve formy tohto ochorenia. Suchá forma je ľahšia a postihuje až 85 percent pacientov. Vlhká forma je agresívnejšia a postihuje zvyšných 15 percent. Kým v prípade suchej formy je veľmi dôležitá správna životospráva a zvýšený príjem antioxidantov, v prípade vlhkej formy sa uplatňuje anti-VEGF liečba – podávanie injekcií priamo do oka.

Podľa slov Gerinca sa až v 90 percentách prípadov darí lekárom pacientov stav stabilizovať a v 40 percentách zlepšiť. Lekári kladú veľký dôraz aj na prevenciu. "Našou úlohou je pacientov naučiť, aby si od tých 55 – 60 rokov sledovali zmenu videnia na jednom i druhom oku," vyzdvihol Hasa význam prevencie v prípade VDPM. Každý človek si zrak môže otestovať sám pomocou Amslerovej mriežky.

V mesiaci október je možné získať viac informácií o tomto ochorení aj v rámci informačno-osvetovej kampane Zaostrite na zrak, ktorá sa uskutoční v jedenástich mestách na Slovensku. V rámci kampane budú oční lekári poskytovať bezplatné odborné poradenstvo ako aj vysvetľovať a pomáhať záujemcom testovať zrak.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: