Jedinečné operácie vo FNLP prispeli k zvýšeniu kvality života pacientov

Dve jedinečné operácie uskutočnené na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Košice odprezentuje prednosta kliniky Andrej Jenča na pripravovanom Kongrese biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti, ktorý sa uskutoční 8.-10. októbra v Košiciach.

Prvú operáciu podstúpila 17-ročná Zuzana Csiziová z Tornale, ktorej pred piatimi rokmi diagnostikovali rozsiahly zhubný nádor v orofaciálnej oblasti. Pacientka mala bolesti a opuch na ľavej strane tváre, ktorý súvisel s nádorom deštruujúcim veľkú časť čeľuste a čeľustnej dutiny. Zasahoval aj do prínosových dutín a do očnice, pričom obrastal optický nerv. "Išlo o jeden z najvážnejších tumorov v tvárovej oblasti, ktorý bol pacientke v jej štrnástich rokoch na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Košice v roku 2005 operačne odstránený cez ústnu dutinu. Následne podstúpila chemoterapiu a rádioterapiu a po uzdravení pristúpili stomatochirurgovia po viac ako štyroch rokoch k rekonštrukcii deformovanej časti tváre," povedal dnes pred novinármi Jenča.

Operácia sa uskutočnila 12. mája a odstránili sa ňou deformácie spodiny a stredovej časti očnice, ľavej polovice čeľuste a nosa. "Pri trojhodinovom zákroku stomatochirugovia zdvihli očnicu, čím sa odstránilo dvojité videnie, urobili konfiguráciu tváre, zrekonštruovali príslušné kosti a uzatvorili celú čeľustnú dutinu. Operácia sa realizovala podobne ako samotné odstránenie tumoru pred niekoľkými rokmi cez ústnu dutinu za pomoci endoskopických nástrojov, kvôli estetickej stránke," doplnil Jenča. Podotkol, že tomu predchádzala príprava materiálov pre rekonštrukciu kosteného skeletu pomocou materiálu nazývaného porex, z ktorého sa vopred vymodelovali chýbajúce časti kostí a k poškodeným kostiam pacientky sa upevnili skrutkami.

"Išlo o výnimočnú a technicky náročnú operáciu, ktorá bola jedinečná čo do rozsahu rekonštruovaných častí tváre i použitím špeciálneho materiálu s dobrými bioinertnými vlastnosťami – to znamená, že nepôsobí pre telo ako antigén. Na Slovensku dovtedy nebol použitý a podľa našich informácií išlo aj o jeho prvé použite po malígnom ochorení vo svete," konštatoval Jenča, ktorý pacientku aj operoval. Operácia prebehla bez akýchkoľvek komplikácií a aj pooperačný priebeh bol uspokojivý. Konfigurácia tváre sa zrealizovala takmer do pôvodného stavu a aj dvojité videnie zapríčinené chýbajúcou časťou očnice po jej rekonštrukcii vymizlo.

Ďalším pacientom, u ktorého sa použil takýto špeciálny materiál, bol Jaroslav Pervan z Revúcej. "Muž prekonal úraz hlavy, pri ktorom došlo k pomerne veľkému defektu lebky. Chýbala mu ľavá časť čelovej kosti a lebky v spánkovej a temennej oblasti. V týchto miestach mal mozog obalený iba mäkkými tkanivami. Defekt bolo potrebné prekryť umelou náhradou," pokračoval Jenča.

Ako ďalej uviedol, zatiaľ čo menšie defekty lebky sa bežne nahrádzajú časťami vlastných kostí, napríklad rebra či bedrovej časti, na prekrytie takéhoto veľkého defektu bolo potrebné použiť náhradu vyrobenú zo špeciálneho materiálu s mimoriadnou tvrdosťou. "Na základe CT vyšetrenia sme objednali vhodný prefabrikát, ktorý sa modeloval podľa lokálneho nálezu priamo počas operácie a k pacientovým kostiam sa upevnil skrutkami. Operácia prebehla v auguste tohto roka a trvala zhruba tri hodiny. Nešlo o mimoriadne náročný výkon, no výnimočný bol rozsahom poškodenia lebky, ktoré bolo potrebné zrekonštruovať. Uzatvorenie lebky, samozrejme, zvýšilo komfort pacienta i kvalitu jeho života," prízvukoval prednosta kliniky. Dodal, že metodiku operačných postupov získal počas svojho pobytu v USA, kde sa takéto zákroky robia, ale podotkol, že nie v takomto rozsahu. Spôsob, ktorý použili košickí odborníci, mal tak na Slovensku premiéru.

Priebeh oboch spomínaných operácií bol zaznamenaný audiovizuálnou technikou a demonštrovaný bude na pripravovanom Kongrese biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti v Dome umenia v Košiciach. Zúčastní sa ho vyše 140 odborníkov z rôznych európskych krajín a odznie na ňom 110 prednášok prevažne zahraničných hostí, prezentovaných bude 30 posterov. Venovaný je téme biomedicínskych metodík v diagnostike a liečbe v oromaxilofaciálnej oblasti, jeho súčasťou budú aj tri odborné podujatia zamerané na oblasť stomatológie - Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium, Sympózium slovenskej stomatologickej spoločnosti a Slovensko-ukrajinské sympózium.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: