SLeK: Novela zákona o liekoch zvýši bezpečnosť pacienta

Novela zákona o liekoch, ktorú ešte minulý týždeň podpísal prezident SR Ivan Gašparovič, zlepší podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) dostupnosť liekov, zvýši bezpečnosť pacienta a skvalitní odborné procesy v systéme poskytovania lekárenskej starostlivosti.

Za jednoznačný prínos považuje komora legislatívnu úpravu zásielkového výdaja voľnopredajných liekov. "Legislatívne vákuum v tejto oblasti bolo doposiaľ vysvetľované v duchu filozofie "čo nie je zakázané, je dovolené" a lieky sa k pacientom často dostávali od nelicencovaných subjektov a bez dodržania základných logistických štandardov," hovorí prezident SLeK Ján Valjan. Podľa jeho slov boli registrované prípady, keď sa prostredníctvom rôznych subjektov dostali touto cestou k pacientom neregistrované lieky, lieky viazané na lekársky predpis alebo falzifikáty liekov.

Za pozitívum považuje komora aj obmedzenie marketingových aktivít poskytovateľov lekárenskej starostlivosti iba na voľnopredajné lieky a doplnkový sortiment. Niektorí pacienti síce môžu tento krok podľa Valjana vnímať negatívne, dlhodobé prínosy sú jednoznačné. "Je potrebné si uvedomiť, že výdaj liekov na lekársky predpis je hradený z verejných zdrojov, ktoré sú vzácne a ktorých použitie musí mať reálne opodstatnenie. Ich plytvanie v záujme malých výhod pre pacienta vedie k znižovaniu dostupných zdrojov pre všetky segmenty zdravotníctva – aj ambulancie a nemocnice," dodal Valjan.

Poskytovatelia majú podľa šéfa komory viesť pacientov k racionálnemu užívaniu liekov a nie motivovať ich zbytočnú preskripciu. "Ak je pacient "odmeňovaný" podľa počtu lekárskych predpisov, stráca motiváciu vyberať si v lekárni iba tie lieky, ktoré skutočne aj bude užívať," konštatuje. Komora preto verí, že obmedzenie obchodovania s lekárskymi predpismi povedie ku korektnej a odbornej súťaži na trhu poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

Naopak, podľa zástupcov lekární Dr. Max novela zhorší cenovú dostupnosť liekov pre pacientov, keďže právna norma zakazuje poskytovanie zliav a benefitov za recept. Ako objasnil výkonný riaditeľ siete Adrián Vodilka, z tohto dôvodu spustia v priebehu týždňa petíciu, plánujú osloviť poslancov v parlamente a chcú sa s ich pomocou obrátiť na Ústavný súd SR, aby pozastavil účinnosť novely. Ako objasnil právny zástupca spoločnosti Dušan Szabo, novelu zákona vnímajú ako v rozpore so základnými právami a slobodami zakotvenými v Ústave SR, konkrétne s právom na podnikanie.
Legislatívnu normu od poslanca Národnej rady SR Jozefa Valockého (Smer-SD), ktorá sa zaoberá úpravami týkajúcimi sa zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok, schválil parlament na septembrovej schôdzi. Pozmeňujúci návrh k novele, podľa ktorého nemôžu lekárne dávať peňažné alebo nepeňažné výhody pri poskytovaní liekov, predložil Štefan Zelník (SNS). Poslanec túto iniciatívu odôvodnil tým, že niektoré lekárne vo veľkej miere realizujú nekalé praktiky získavania pacienta poskytovaním finančnej odmeny. Objasňoval tiež, že niektorí pacienti v snahe získať väčšiu odmenu žiadajú od lekára predpísanie iba jedného lieku na jeden recept.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: