Znečistená pitná voda môže ohroziť ľudské zdravie

Znečistená pitná voda môže vážne ohroziť ľudské zdravie. Vodou sa totiž môžu šíriť rôzne nákazy ako napríklad brušný týfus, bakteriálna dyzentéria, cholera, vírusová hepatitída A, enterovirózy či parazitárne ochorenia. K najčastejším ochoreniam v našich podmienkach, najmä u osôb žijúcich v prostredí s nižším hygienickým štandardom, je práve bacilárna úplavica (dyzentéria) infekčná žltačka typu A, či niektoré choroby prenosné zo zvierat.

Hygienici upozorňujú, že nákaza sa na človeka prenáša nielen priamou konzumáciou kontaminovanej pitnej vody, ale aj prostredníctvom potravín, rúk či kuchynského náradia, ktoré prišli do styku s vodou. Riziko šírenia týchto chorôb je najmä v čase záplav, povodní a porúch kanalizácie. Riziko predstavuje aj chemické znečistenie pitnej vody. Taktiež zmenený obsah niektorých látok, ktoré sa vo vode bežne vyskytujú, môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenia organizmu. Napríklad voda s vyšším obsahom dusičnanov sa nesmie používať na prípravu výživy pre dojčatá. V tráviacom trakte detí sa môžu chemicky zmeniť na dusitany, ktoré sa viažu na červené krvinky. Tým sa znemožní prenos kyslíka krvou do tela a vzniká dusičnanová methemoglobinémia dojčiat s typickými prejavmi ako je modré sfarbenie slizníc.

Nie každé prekročenie limitných hodnôt však predstavuje ohrozenie zdravia. Naopak, prekročené hodnoty môžu ovplyvňovať senzorické vlastnosti vody teda chuť, farbu či zápach. Takýmto príkladom sú vody so zvýšeným obsahom železa. Pitná voda obsahuje dôležité stopové prvky ako je lítium, zinok, meď, cín, mangán, kobalt či chróm. Pre ľudské telo sú tieto prvky nevyhnutné a dlhodobá konzumácia pitnej vody, ktorá ich neobsahuje, môže pre človeka predstavovať zdravotné riziko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: