Štrajkujúci zdravotníci žiadajú inšpektorát práce o urgentnú inšpekciu vo FNsP

Štrajkujúci zdravotníci žiadajú inšpektorát práce o urgentnú inšpekciu vo FNsP
Zdroj: bigstockphoto.com

Štrajkujúci zdravotníci podali na krajský inšpektorát práce podnet na urgentné vykonanie inšpekcie na všetkých pracoviskách vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Bratislava. Kontrola by sa mal týkať dodržiavania Zákonníka práce.

Konkrétne inšpekcia by mala skontrolovať dodržiavanie postupu pri nariaďovaní práce nadčas, dodržiavanie zákonného limitu práce nadčas a dodržiavanie zákonného limitu pracovnej pohotovosti, uvádzajú zdravotníci v liste.

Kontrola by sa mala tiež vzťahovať na dodržiavanie maximálnej dĺžky pracovnej zmeny, nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami. Inšpektori práce by sa tiež mali zamerať na dodržiavanie nepretržitého týždenného odpočinku, odmeňovanie za prácu počas výkonu ústavných pohotovostných služieb.

Pozornosť by mali venovať uzatváraniu príkazných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka so zamestnancami Lekárskej fakulty UK na zabezpečovanie ústavnej lekárskej pohotovosti. Tie sú pre lekárov zjavne nevýhodné, pretože im neposkytujú žiadnu ochranu. Podľa štrajkujúcich "nie je možné pre plnenie základných úloh zamestnávateľa uzatvárať príkazné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ale pracovnú zmluvu. Ide o obchádzanie Zákonníka práce".

Zamestnanci FNsP upozorňujú, že "zamestnávateľ bez súhlasu dotknutého zamestnanca nariadil viacerým zamestnancom prácu nadčas aj napriek tomu, že u týchto zamestnancov bol už vyčerpaný zákonný limit práce nadčas. Rozsah a spôsob čerpania nadčasovej práce nedohodol so zástupcami zamestnancov, ani sa o dohodu nepokúsil".

Zástupcovia zamestnancov už dlhší čas zaznamenávajú ignorovanie zo strany zamestnávateľa, na čo Krajský inšpektorát práce v Bratislave nedávno v iných súvislostiach upozornili.

Štrajkujúci lekári od 2. mája odmietajú nastupovať do ústavných pohotovostných služieb, pretože majú prečerpané ročné limity nielen v pohotovosti, ale už aj v nadčasovej práci.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: