Českí a slovenskí algeziológovia spolupracujú pri liečbe bolesti

Problémom chronickej bolesti, jej diagnostikou a liečbou sa zaoberajú slovenskí a českí algeziológovia, ktorí sa dnes stretli v Nitre na medzinárodnom lekárskom kongrese. V poradí jedenáste stretnutie slovenských a českých špecialistov sa v tomto roku zaoberá predovšetkým problematikou nádorovej bolesti. "Nadväzujeme tým na Svetový rok boja proti bolesti, ktorý je venovaný rovnakej problematike. Cieľom kongresu je podnietiť čo najširšiu medziodborovú spoluprácu, prezentovať svoje skúsenosti a získavať nové poznatky na medzinárodnej úrovni," uviedla prezidentka Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, odbornej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, Marta Kulichová. Svetový rok boja proti bolesti začína 19. októbra tohto roka. Predchádzať mu bude Európsky týždeň proti bolesti na tému Depresia a bolesť, ktorý bude organizovaný v dňoch 12. až 19. októbra.

Algeziológia je špecializačný odbor medicíny zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou chronickej bolesti, ktorá je pre svoju komplikovanosť, masový výskyt a závažné ekonomické dopady na spoločnosť jedným z najväčších zdravotníckych problémov súčasnosti. Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti združuje bezmála 200 špecialistov z rôznych odborov medicíny, ktorí sa zaoberajú tými najťažšími bolestivými stavmi. Podľa štatistiky Európskej federácie spoločností zaoberajúcich sa štúdiom a liečbou bolesti (EFIC) vyše 50 percent starých ľudí trpí každú sekundu chronickou bolesťou. Štatistiky potvrdzujú, že ľudia nad 65 rokov majú nedostatočne kontrolovanú bolesť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: