Kto je psychológ, psychoterapeut, psychiater a ako môžeme meniť predsudky

Kto je psychológ, psychoterapeut, psychiater a ako môžeme meniť predsudky
Zdroj: bigstockphoto.com

Môj hlavný  zámer  v tomto príspevku  je: veľmi jednoduchou formou napísať niečo o možnosti, kde hľadať pomoc a podporu, ak nám ochorie nielen telo, ale  pociťujeme,  že máme aj problém v duši.

Ak človek pociťuje rôzne psychické problémy, akéhokoľvek druhu, ktoré ho  obťažujú rôznou mierou  a unavujú  v každodennom živote (napr. rôzne strachy, smútky, obavy, úzkosť, depresia, panika, nutkavé stavy, závislosť , rôzne telesné symptómy, bolesti, rôzne telesné ochorenia, ktoré sú spojené aj psychickými problémami) má možnosť sa obrátiť aj  na odborníkov  ako je psychológ, psychoterapeut a psychiater.

V praxi sa stretávam pri prvom kontakte s klientmi s mnohými  predsudkami a obavami z  návštevy  takéhoto odborníka. Zdá sa, že  ľudia radšej  a vytrvalejšie navštevujú aj pri kombinácii psychických problémov s telesnými problémami ambulanciu  všeobecného lekára, alebo odborníkov, ako sú napr. interní lekári, ortopédi, neurológovia, chirurgovia, gastroenterológovia, zubní lekári, gynekológovia atď.. Niektorí klienti  radšej navštívia ľudových  liečiteľov. Spomínaní  lekári - odborníci niekedy spolupracujú  a odporúčajú pacientom  aj návštevu psychológa, psychiatra, alebo psychoterapeuta. Deje sa to v prípadoch, ak  si všimnú, že problémy klienta môžu úzko súvisieť aj s jeho  psychickými problémami. V  zahraničí je spolupráca odborníkov na psychické problémy a odborníkov na telesné problémy oveľa rozvinutejšia. Rovnako, ako sú  známejšie a aj rozvinutejšie  psychosomatické oddelenia alebo kliniky. Tieto sa zaoberajú práve vzťahom tela a duše a možností ich vzájomného ovplyvňovania a aj liečenia.

Príčina, prečo sa ľudia obávajú navštíviť psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra sa často spája s obavami napr. že ich iní, druhí, rodina, blízki, známi, kamaráti, priatelia, alebo spolupracovníci budú považovať za nenormálnych. Niekedy klienti hovoria „obávam sa, že som“ cvok“, hanbím sa niekomu spomenúť, že som vás navštívil, hanbím sa za to, že potrebujem pomoc. Hanbím sa za to, že sa bojím, že mám úzkosť atď. Preto sa niekedy  stáva, že ľudia svoje duševné trápenia dlho  skrývajú, prekonávajú sami a v tajnosti. Časom ich  to  môže viac vyčerpávať  a unavovať. Nemyslíte, že by stálo za to, začať uvažovať inak?  Ako môžete aj vy  prispieť k tomu, aby sa na zdravie našej duše pozeralo s rovnakou vážnosťou a rovnocenne ako na telesné zdravie? V našej spoločnosti, je výrazná orientácia na pracovný, školský a iný výkon, už od základnej školy. Aj týmto príspevkom, by som chcela podporiť rozvíjanie a uvedomovanie, toho ako sa cítime, po čom túžime, snívame, jednoducho ako sa má naša duša. Každá zmena a vývoj v spoločnosti začína u každého z nás, v rodine, v práci, v škole. Aby ľudia nemuseli prekonávať niekedy mnohé kilometre a skrývať pred okolím návštevu odborníka na duševné zdravie, je potrebné začať inak rozmýšľať.

Myslím si, že naša spoločnosť a každý jednotlivec v nej, má pred sebou ešte  výzvu: prijať a akceptovať skutočnosť, že ako ľudia máme nielen bolesti tela, ale aj bolesti a trápenia duševné. Zásluhou každého z nás, ktorý začne rozmýšľať aj  nad dôležitosťou svojich citov a pocitov a duševného stavu, sa môže vzťah  k predsudkom  pri návšteve psychológa, psychiatra alebo psychoterapeuta meniť. Aj od každého z Vás závisí, aký postoj zaujmete voči človeku, pri ktorom zbadáte, že má nejaké  neistoty, strachy a iné duševné problémy, alebo nie celkom bežné  duševné stavy. Takého človeka môžete citovo podporiť, vypočuť, posmeliť, a pomôcť mu nasmerovať ho k odborníkovi na duševné zdravie.

Žiaľ, ešte sa stáva, že sa človeku, ktorý je iný, ako my, alebo ktorý má nejaké duševné trápenia, problémy sa  ľudia  vyhýbajú. Niekedy  ho ohovárajú, vysmievajú sa mu, ponižujú ho, zraňujú ho, telesne alebo duševne.

Ku komu môžete nasmerovať a doporučiť človeka s duševnými problémami, alebo koho môžete navštíviť, ak sa problémy týkajú vás samých:

Psychológ

Je vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý  vyštudoval odbor psychológia (vedu o duši) na univerzite. Psychológia má rôzne zameranie a špecializácie ako napr.: poradenská, klinická, školská, pracovná a organizačná psychológia,atď. Klinickí psychológovia majú svoje pracoviská pri zdravotníckych zariadeniach a pracujú aj cez zdravotné poisťovne. Ostatní psychológovia  pracujú súkromne  -  je to platená služba, alebo sú štátni zamestnanci  napr. v poradenských službách. Psychológovia nepredpisujú lieky a klientov na konzultácie objednávajú. Objednávanie ku psychológovi a dodržiavanie termínov je dôležité. Každý objednaný klient má  potom zabezpečený nerušený, vyhradený čas len pre seba (zväčša je to 50 minút) a psychológ si môže plánovať svoju prácu podľa potreby. Podrobnosti o registrácii psychológov, špecializáciách a iné nájdete na www.slovenskákomorapsychológov.sk.

Psychoterapeut

Je vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý môže mať vyštudovaný odbor psychológia, medicína, sociálna práca, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, zdravotná univerzita a iné. Okrem vysokoškolského vzdelania má psychoterapeut absolvovaný navyše niekoľkoročný psychoterapeutický výcvik, ktorý môže byť rôzneho zamerania .Podrobnosti o tom, čo je psychoterapia a o psychoterapeutických smeroch a vzdelávaní, ako i zoznam psychoterapeutov na Slovensku najdete na www.psychoterapia-sk.sk, www stránka slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Psychoterapeut lieky nepredpisuje a pracuje na objednávku. Klienti sa objednávajú telefonicky, niekedy aj mailom po dohode s psychoterapeutom. Sedenie trvá najčastejšie 50 min. Finančné a ďalšie podmienky sa dohovárajú s konkrétnym psychoterapeutom osobne. Objednávanie a dodržiavanie termínov stretnutí je dôležité kvôli zabezpečeniu nerušeného a vyhradeného času len pre konkrétneho klienta, ako i plánovaniu práce pre psychoterapeuta.

Psychiater

Je vysokoškolsky vzdelaný odborník – lekár - vyštudovaný na lekárskej fakulte so  špecializáciou zameranou na psychiatriu. Lieky na duševné problémy vám môže predpísať iba lekár, psychiater.

Ak sa skontaktujete s psychológom, psychoterapeutom alebo psychiatrom pomôže vám zorientovať sa vo vašich duševných problémoch, podporí vás, vypočuje, a  po dohode a konzultácii s vami, doporučí pre vás najvhodnejší spôsob poradenstva alebo liečenia.

Pri niektorom type ťažkostí sú lieky nevyhnutné pre znovunadobudnutie duševného zdravia a pohody. Je však veľké množstvo duševných ťažkostí, pri ktorých je oveľa účinnejšia psychoterapia a rýchlejšie smeruje k znovunadobudnutiu duševnej pohody. Je to podobné, ako keď máte angínu. Dostanete od lekára antibiotiká, tie zabijú baktérie a tým pomôžu odstrániť príčinu a vy sa uzdravíte. Ak ale máte virózu antibiotiká sú zbytočné, potrebujete to vyležať, šetriť sa, veľa piť teda robiť množstvo vecí pre seba a tie vám pomôžu sa uzdraviť. Lekár vám niekedy napíše lieky na uvoľnenie nosa a proti teplote. To sú lieky, ktoré neriešia príčinu, ale odstránia nepríjemné príznaky.

Podobne fungujú aj lieky na dušu. Odborník na duševné zdravie rozpozná, ktorý postup je pre vás najvhodnejší. Odborníkov na duševné zdravie môžete na internete  hľadať pod pojmami: psychoterapeut - ka, psychológ, klinický psychológ, poradenský psychológ, psychiater,  atď.

Autor článku: PhDr. Rita Švihranová, psychoterapeutka, psychologička,

Dátum zverejnenia: