Za spoluprácu pri vzdelávaní v eHealth získal OZ ProRec ocenenie

Za spoluprácu pri vzdelávaní v eHealth získalo občianske združenie ProRec centrum Slovensko v uplynulých dňoch cenu dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

"Odborné semináre občianskeho združenia ProRec centrum Slovensko sú platformou pre dialóg nielen medzi kľúčovými aktérmi, ktorí sa podieľajú na elektronizácii zdravotníctva, ale i lekárskou verejnosťou, ktorá bude s informačnými systémami eHealthu dennodenne pracovať," uviedol pre TASR Martin Zbudila, výkonný riaditeľ OZ ProRec centrum Slovensko. ProRec podľa jeho slov vytvára priestor, fórum na potrebnú diskusiu a cibrenie názorov o tom, ako sa bude eHealth na Slovensku realizovať a aké požiadavky budú musieť jeho tvorcovia akceptovať. "ProRec predpokladá, že aj vďaka týmto aktivitám bude na zavádzanie eHealthu na Slovensku dostatočne pripravená lekárska a všeobecná verejnosť, ktoré ho prijmú ako pokrokový proces, ktorý prinesie úžitok všetkým - spoločnosti, zdravotníctvu i pacientom," dodal Zbudila.

Elektronizácia zdravotníctva, tzv. eHealth by mala byť podľa ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho pozitívnym prvkom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. eHealth by však nemal byť prínosom iba pre samotného pacienta, ale aj pre zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti či verejné zdravotníctvo. Prvé reálne výsledky elektronizácie zdravotníctva, sa očakávajú v druhom kvartáli roku 2010. Občianske združenie ProRec je aktívne v organizovaní odborných podujatí s vopred špecifikovanou témou. V tomto roku zazneli odborné prezentácie na témy kvalitných informačných systémov v zdravotníctve, e-preskripcie (elektronickom predpisovaní liekov) a terminológie, ktorej vytvorenie považuje práve OZ ProRec za bázickú úroveň potrebnú pre fungovanie eHealth. "Pritom za jednoznačne najvhodnejšiu pri realizácii eHealth-u je považovaná klinická terminológia SNOMED CT, ktorá je používaná vo viac ako 40 krajinách sveta," dodal Zbudila.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: