V Bojniciach odborníci rokujú o liečbe závislostí

Problematikou liečby alkoholizmu, závislosti od drog, ale aj nelátkových a novodobých závislostí, akými sú napríklad počítačové hry, patologické hráčstvo, telefonovanie mobilnými telefónmi, nakupovanie alebo vplyv siekt a kultov sa zaoberá takmer 150 psychiatrov a internistov na celoslovenskej 6. Bojnickej AT (alkoholizmus, toxikománia) konferencii.

Predseda AT sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Eduard Višňovský uviedol, že cieľom konferencie je predovšetkým výmena skúseností a prezentácia najnovších liečebných postupov. Zdôraznil, že počet ľudí postihnutých závislosťou rôzneho druhu na Slovensku neustále stúpa a na druhej strane klesá vekový priemer závislých ľudí. Drogou číslo jedna je stále alkohol a z toxických látok je to predovšetkým metanfetamín, známy ako pervitín. Závislosti podľa neho nemajú zjavné príčiny, ale ovplyvňujú ich často sociálne faktory, členstvo v rôznych skupinách, čiastočne aj genetika, ale v prvom rade je to osobnostná báza týchto ľudí. Preto aj terapia je oveľa zložitejšia ako pri iných chorobách.

Na konferencii, ktorá potrvá oddnes do nedele, odznie 38 prednášok slovenských odborníkov. Bojnická konferencia sa uskutočňuje každý druhý rok. V iných rokoch sa psychiatri stretávajú striedavo v priestoroch psychiatrických liečební.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: