ASL SR si nechala vypracovať právne analýzy zmlúv lekárov pohotovostí

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR si nechala vypracovať právne analýzy, aký typ zmluvy je pre lekárov lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) s poskytovateľmi najlepší. Ešte pred časom totiž avizovala, že vo všetkých regiónoch, kde sú lekári sú súčasnou situáciou ohľadne LSPP nespokojní, poveria zástupcu, ktorý bude riešiť všetky otázky za nich. Vrátane rokovaní s poskytovateľmi, ktoré by mali priniesť nové zmluvy.

Podľa prezidenta asociácie Ladislava Pásztora súčasný zákon neupravuje, ako má zmluva vyzerať. "Len je napísané to, že všeobecný lekár musí slúžiť na pohotovosti, ale nie je tam žiadna odvolávka, či podľa obchodného zákonníka a podobne," skonštatoval pre TASR. Celý postup však musí ešte podľa jeho slov schváliť valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať koncom októbra. V prípade odsúhlasenia asociácia začne iniciovať kroky vo všetkých regiónoch, kde sú lekári nespokojní. Takým je podľa Pásztora napríklad Trebišov. "Keď do toho pôjdeme, tak s požiadavkou 20-eurovej (603 Sk) hodinovej sadzby," dodal prezident asociácie.

Navrhovaný postup tiež počíta s tým, že zástupca by mal vypovedať všetky zmluvy s poskytovateľmi LSPP. "Do tej doby, pokiaľ nebudú zmluvy, budeme fakturovať presne podľa obchodného zákonníka," skonštatoval ešte v septembri Pázstor. Takýto postup si asociácia podľa jeho slov zvolila preto, aby nebolo ohrozené poskytovanie LSPP, keďže pacient dostane službu tak ako doteraz.

Obmedziť počet hodín LSPP a tým znížiť počet služieb lekárov a sestier, ako aj ich zaťaženosť mal za cieľ návrh novely zákona od poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD). Ten však návrh novely 16. septembra stiahol z programu 40. schôdze parlamentu. Návrh zároveň zavádzal systém vydávania povolení pre poskytovateľov LSPP ministerstvom zdravotníctva. Tie sa mali udeľovať cez výberové konania so zohľadnením primeranej dostupnosti poskytovateľov a počtu obyvateľov, čím sa zníži počet služieb lekárov a ich zaťaženosť. Analýza rezortu zdravotníctva totiž ukázala, že sieť poskytovateľov LSPP je výrazne predimenzovaná. Vyťaženosť pohotovostí pre dospelých predstavuje po polnoci osem percent, v prípade ambulantných pohotovostí pre deti dosahuje štyri percentá a zubno-lekárska LSPP sa využíva na tri percentá. Týchto pacientov by mali relevantne ošetriť iné segmenty zdravotnej starostlivosti.

Súkromní lekári Valockého návrh podporovali a zároveň žiadali skrátiť poskytovanie LSPP do 22.00 h. Na podporu svojich požiadaviek iniciovali aj petíciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1500 všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast.
LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: