Spolupráca rodičov a učiteľov je v čase chrípky nevyhnutná

Pre jednoduchšie monitorovanie chorých detí v školských i predškolských zariadeniach je veľmi dôležitá spolupráca detí, učiteľov i rodičov. Povinnosť sledovať výskyt chrípky na školách a v predškolských zariadeniach majú ich riaditelia každoročne, v tomto školskom roku od 1. októbra do 15. apríla. Ich úlohou je monitorovať počet neprítomných detí na výchovno-vzdelávacom procese a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy hlásiť počet tých, ktorí chýbajú z dôvodu chrípky a jej podobným ochoreniam. Tieto informácie je nemožné získať bez vzájomnej spolupráce pedagógov a rodičov chorých detí, uviedla Jarmila Pertináčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. mesta Bratislavy. Metodické usmernenie pre riaditeľov vydalo Ministerstvo školstva SR ešte v roku 2005. V súčasnosti je monitorovanie výskytu bežnej chrípky dôležité aj z dôvodu vyhlásenia 6. stupňa pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou v júni tohto roku. Jej monitorovanie vyplýva aj z Pandemického plánu opatrení pre prípad pandémie chrípky na Slovensku, dodala Petrináčová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: