Nedoplatky z ročného zúčtovania treba zaplatiť do 2. novembra

Nedoplatky z ročného zúčtovania poistného (RZP) za rok 2008 treba zaplatiť zdravotnej poisťovni (ZP) najneskôr do 2. novembra 2009, keďže 31. október pripadá tento rok na sobotu. Nie všetky nedoplatky je však potrebné vyrovnať. To znamená, že nedoplatky nižšie ako tri eurá (90 Sk) sa neplatia. Povinnosť vzniká až vtedy, ak je nedoplatok tri eurá (90 Sk) a viac.

ZP ponúkajú viacero spôsobov ako nedoplatok zaplatiť. Buď bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na kontaktných miestach poisťovne. Ďalšou možnosťou je splátkový kalendár. "ZP môže na základe písomnej žiadosti platiteľa povoliť splátky nedoplatku z RZP, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude tento platiteľ schopný zaplatiť nedoplatok z RZP a riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné," vysvetlila hovorkyňa ZP Union Judita Smatanová. Nedoplatok za zamestnanca, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie zamestnávateľ, má povinnosť odviesť tento zamestnávateľ. Ak klient neuhradí nedoplatok v zákonnom termíne, ZP si môže uplatniť nárok na úrok z omeškania na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo vydaním výkazu nedoplatkov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa evidovala ku koncu septembru nedoplatky vo výške približne 22,5 milióna eur (677,84 milióna Sk), z čoho je uhradených približne 25 percent. Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) eviduje nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2008 vo výške šesť miliónov eur (180,76 milióna Sk). "Tento rok uhradilo nedoplatky približne 30 percent platiteľov, väčšinu úhrad očakávame podľa skúseností z minulých rokov na prelome októbra a novembra," skonštatovala hovorkyňa poisťovne Daniela Stríčková. Apollo eviduje nedoplatky vo výške približne 5,78 milióna eur (174,13 milióna Sk). Niektorí poistenci podľa hovorkyne Apolla Radoslavy Miklášovej zaplatili nedoplatok hneď pri podaní zúčtovania. Do konca septembra nedoplatky uhradilo viac ako 6000 platiteľov a poistencov v výške približne ako 1,15 milióna eur (34,65 milióna Sk). ZP Union podľa slov jej hovorkyne Judity Smatanovej poskytne informácie o uhradených nedoplatkoch až po 31. októbri, nakoľko v súčasnosti nie sú k dispozícii. Nedoplatok z ročného zúčtovania zatiaľ uhradilo aj približne 2500 poistencov Dôvery v celkovej výške 623.000 eur (18,8 milióna Sk). Celkové nedoplatky bez zohľadnenia preplatkov by mali v Dôvere dosiahnuť necelých desať miliónov eur (301,26 milióna Sk).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: