V DFN v Košiciach evidujú zvýšený výskyt hepatitídy typu A

Na infekčnom oddelení Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach je v súčasnosti hospitalizovaných 28 detí, z toho má 26 detí žltačku - akútnu hepatitídu typu A. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DFN Viera Horniaková.

Vedenie nemocnice sa už obrátilo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach so žiadosťou o riešenie tejto naliehavej situácie. „Od októbra 2008 zaznamenávame v košickom regióne výrazný nárast výskytu akútnej hepatitídy A . V tomto roku sme do dnešného dňa na oddelení prijali 84 detí, pričom izolácia takto nakazených pacientov je povinná a hospitalizácia trvá v priemere 14 dní,“ konštatovala primárka Detského infekčného oddelenia DFN a krajská odborníčka pre infektológiu Viera Szabadosová. DFN Košice je jediné špecializované zdravotnícke zariadenie pre detských pacientov z Košického a Prešovského kraja, kde sa liečia malí pacienti s najvážnejšími diagnózami. Preto nie je možné pre infekčné oddelenie reprofilizovať lôžka iných oddelení a kliník. V súčasnosti sa dá hepatitíde typu A predchádzať očkovaním. Hospitalizácia pacientov so žltačkou je maximálne neefektívnym riešením, ktoré však vyplýva z povinnosti izolovať nakazených pacientov.

Žltačka komplikuje situáciu aj v zdravotníckych zariadeniach v Prešovskom kraji. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2008 tam stúpol počet pacientov s diagnózou akútnej hepatitídy typu A takmer 20-násobne. Podľa krajskej odborníčky pre infektológiu a tropickú medicínu a primárky Oddelenia prenosných chorôb Nataše Špilákovej aj v prešovskom regióne prevažujú malí pacienti zo zlých sociálno-hygienických pomerov. Zvyšuje sa ale aj podiel dospelých a detí žijúcich v štandardných podmienkach. Nepriaznivá epidemiologická situácia na východe Slovenska si podľa riaditeľky DFN Košice a členky Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR Ingrid Urbančíkovej vyžaduje riešenie najmä z dlhodobého hľadiska. „Na poslednom zasadnutí imunizačnej komisie v septembri tohto roku odznel návrh zaradiť povinné očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A u 2-ročných detí, ktoré žijú v domácnostiach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, do Vyhlášky MZ SR o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Náš návrh je pritom v súlade s Národným programom starostlivosti o deti a dorast, ktorý v tomto roku prerokovala vláda SR,“ uviedla Urbančíková.

Pre porovnanie nákladov - zaočkovanie jedného dieťaťa proti hepatitíde typu A vychádza až 8-krát lacnejšie ako jeho hospitalizácia. Preto infektológovia považujú očkovanie za najúčinnejšiu a najúspornejšiu primárnu prevenciu rozsiahlych každoročných epidémií vírusovej hepatitídy typu A na východe Slovenska. Žltačkou typu A, ktorá sa označuje aj ako ochorenie špinavých rúk, sa vo svete ročne nakazí až 1,5 milióna ľudí. Na jej prenos stačí podanie si rúk nakazenej a zdravej osoby pri nedodržaní hygienických zásad. Nakaziť sa môžeme aj znečistenou vodou alebo nedostatočne tepelne spracovanými či mrazenými potravinami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: