Protidrogová starostlivosť už v predškolskom veku

V Žitnoostrovskom osvetovom stredisku vyvinuli pod názvom "NE/hovorme o drogách" preventívny protidrogový program pre učiteľky materských a základných škôl, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. TASR o tom dnes informovala riaditeľka Osvetového strediska v Dunajskej Strede Jana Svetlovská.

"So spoluautorkou programu Ildikó Pőczovou sme vytvorili špeciálnu metodiku, ktorá vyšla dvojjazyčne v slovenskom i maďarskom jazyku pre celoročné pôsobenie v predškolských a školských zariadeniach, uviedla riaditeľka s tým, že metodiku vysoko hodnotil aj Štátny pedagogický ústav. Lektorky zdôrazňovali, že už v predškolskom veku dieťaťa treba klásť dôraz na prevenciu a možnosť efektívneho riešenia konfliktných situácií v živote. "Jednotlivé témy preventívneho protidrogového programu zahŕňajú osvojenie si systému práce s deťmi a následne vytvorenie vzťahu rodič, dieťa, pedagóg," konštatovala Svetlovská a dodala, že osobitný význam majú hry v predškolskom i v mladšom školskom veku dieťaťa, ako aj podnecovanie úspešnej komunikácie.

"Dieťa sa musí naučiť, čo je zodpovednosť a pozitívne myslenie osobnosti. Musíme ho motivovať pochvalou a v neposlednom rade sa snažíme vytvoriť budovanie zdravého kritického myslenia," vysvetlila Svetlovská a zdôraznila, že počas stretnutia sa prelínajú teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a zážitkovou formou práce. Seminár pre pedagógov a vychovávateľov z okresu Dunajská Streda, ktorého prvé tohtoročné stretnutie sa uskutočňuje v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska, je spestrený rôznymi aktivitami, tréningovými situáciami a interaktívnymi hrami. Po záverečnom stretnutí prevezmú účastníčky osvedčenie o získanom vzdelávaní s celoštátnou pôsobnosťou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: