Týždeň proti rakovine je tento rok zacielený na prevenciu u mužov

Nosnou témou tohtoročného Týždňa proti rakovine, ktorý sa uskutoční v týždni od 23. do 30. októbra 2009, je prevencia pred vznikom onkologických ochorení u mužov. Liga proti rakovine chce prostredníctvom kampane upozorniť mužov, aby si viac všímali svoje telo, nebáli sa hovoriť o svojich zdravotných problémoch a nebáli sa navštíviť lekára.

Týždeň proti rakovine sa začne v piatok 23. októbra Dňom jabĺk, počas ktorého budú v slovenských mestách pobočky a kluby dobrovoľníkov LPR rozdávať jablká ako symbol zdravia a zdravej výživy. "Počas Dňa jabĺk a v rámci celého nasledujúceho týždňa budú pozornosť verejnosti v centre Bratislavy pútať movingboardy prezentujúce hlavný vizuál kampane, promotéri budú rozdávať informatívne letáky informujúce o prevencii pred rakovinou semenníkov, hrubého čreva a konečníka," hovorí Martina Myjavcová PR a projektový manager LPR.

Vyvrcholením Týždňa proti rakovine bude 29.-30. októbra II. Fórom onkologických pacientov v Bratislave. Ambíciou druhého ročníka tohto projektu je podľa Myjavcovej nadviazať na úspešný I. ročník, ktorý sa konal v roku 2006 a vytvoriť priestor na osobný dialóg medzi onkologickými pacientmi, lekármi a zástupcami zdravotníckych inštitúcii, ako aj inými subjektmi. Pacienti dostanú možnosť získať nielen cenné informácie potrebné k riešeniu závažných zdravotných problémov od odborníkov, ale prostredníctvom diskusie možnosť i priamo upozorniť na svoje každodenné problémy. Fórum sa uskutoční pod záštitou Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL), Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej onkologickej spoločnosti a v spolupráci s kanceláriou WHO v Bratislave.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: