Praktickí lekári v Bojniciach o primárnej zdravotnej starostlivosi

Primárna zdravotná starostlivosť je kľúčom k zlepšeniu zdravotníckeho systému na Slovensku. Touto témou sa zaoberajú účastníci XXX. výročnej konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ktorá sa dnes začala v Bojniciach.

Na trojdňovej konferencii, nad ktorou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Richard Raši, sa zúčastňuje takmer 500 lekárov prvého kontaktu a odborníci i zástupcovia lekárskych organizácií z okolitých krajín. Účastníci konferencie si pripomínajú vznik svojej organizácie a prakticky hodnotia aj 30 rokov budovania primárnej zdravotnej starostlivosti, ako ju v roku 1979 v takzvanej Alma-Atskej deklarácii podporila Svetová zdravotnícka organizácia. Cieľom je vytváranie zdravotníckych systémov založených na dôkladnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti v sieti ambulancií lekárov vysunutých čo najbližšie k prirodzenému prostrediu pacientov, to znamená v ambulanciách všeobecných lekárov, vysvetlil prezident SSVPL SLS Peter Lipták.

Primárna zdravotná starostlivosť má podľa neho lepšie výsledky, čo sa týka dosahovanej úrovne zdravia, pri nižších nákladoch a poskytuje väčšiu rovnosť v zdraví ako pri iných systémoch zdravotníctva. Je veľa dôkazov, že dobrý vzťah medzi slobodne zvoleným lekárom primárnej starostlivosti a pacientom počas viacerých rokov je spojený s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím i vyššou kvalitou života. Primárna zdravotná starostlivosť však v porovnaní s inými vyspelými krajinami nie je ešte na Slovensku dostatočne doceňovaná. Chýba aj príslušná legislatíva, pretože lekár prvého kontaktu nemôže liečiť ani najbežnejšie choroby a musí pacienta posielať k odborným lekárom, konštatoval Lipták. Ako príklad použil bežný a častý zápal očných spojiviek. Všeobecný lekár nemôže predpísať príslušné lieky, môže tak urobiť jedine lekár-špecialista. Okrem toho mnoho všeobecných lekárov už je vo vyššom veku. Tento odbor, vo svete mimoriadne atraktívny, potrebuje novú krv, záujem mladých študentov medicíny, dodal prezident.

Aj preto sa okrem odborných prednášok a diskusií počas konferencie uskutoční i workshop pre mladých lekárov, na ktorom vystúpia aj ich kolegovia z Českej republiky a USA. V sobotu na záver konferencie sa potom uskutoční míting všeobecných lekárov. Príjmu na ňom deklaráciu, s ktorou sa chcú obrátiť k laickej i odbornej verejnosti, oboznámia s ňou aj poslancov Národnej rady SR, vládu a Ministerstvo zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: