Lekáreň v Považskej Bystrici ponúka nemocnici za predĺženie nájmu odpustenie dlhu

Považskobystrická lekáreň Anja, ktorej v novembri končí desaťročný nájom v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici, ponúkla Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) ako zriaďovateľovi nemocnice zvýšenie vlastného nájmu o 60 percent a odpustenie dlhu, ktorý má nemocnica voči lekárni. To všetko v prípade, ak jej TSK predĺži nájom v priestoroch nemocnice.

Podľa informácií, ktoré TASR poskytol Viliam Húdek, odovzdal ako predstaviteľ petičného výboru v utorok (13.10.) v podateľni TSK petíciu s 2283 podpismi za zachovanie tejto lekárne. "Keďže nemocnica má finančné problémy, a z nepochopiteľných dôvodov nikdy nepožiadala o zvýšenie nájomného, majiteľka lekárne v žiadosti o novú zmluvu sama navrhla nájomné vyššie o 60 percent, teda z doterajších asi 25 eur (750 Sk/m2) ročne na 40 eur/m2 ročne (1205 Sk/m2). Ak sa tomuto návrhu vyhovie, dlh nemocnice vo výške 16.300 eur (491.054 Sk) bude odpustený," uviedol Húdek.

Ako TASR informoval zástupca hovorkyne Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Peter Toman, Úrad TSK petíciu prijal a momentálne preveruje, či spĺňa náležitosti podľa zákona o petičnom práve. "Ak nespĺňa, do desiatich dní ju musíme vrátiť a požiadať o doplnenie potrebných údajov. Ak spĺňa všetky náležitosti, určite ju vybavíme do 30 dní, ako nám to ukladá zákon," uviedol Toman s tým, že doterajšia nájomná zmluva na lekáreň zatiaľ trvá, končí 16. novembra 2009. TSK má podľa neho jednoznačný záujem o zachovanie lekárne v priestoroch nemocnice. Za nepredĺžením nájmu je podľa majiteľky lekárne Anny Húdekovej konkurenčný boj a snaha vytlačiť lekáreň z priestorov nemocnice. Spolumajiteľmi druhej súkromnej lekárne, ktorá je len pár metrov vedľa, je totiž podľa nej okrem iných aj riaditeľ považskobystrickej nemocnice Jaroslav Michálek, čo je stret záujmov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: