Unikátna liečba cukrovky 2. typu dostupná pre bežných pacientov

Unikátna liečba exenatidom sa stáva od 1. októbra v dôsledku novej kategorizácie liekov dostupná pre väčšinu diabetických pacientov na Slovensku. Ide o revolučnú liečbu, ktorá odďaľuje užívanie inzulínu a prispieva k dlhodobému znižovaniu hmotnosti pacientov s diabetom 2. typu.

Exenatid je liek s unikátnym účinkom. Nenahrádza inzulín, ale stimuluje jeho tvorbu v podžalúdkovej žľaze a súčasne zabraňuje účinku kontraregulačného hormónu – glukagónu,. Obsahuje totiž bielkovinu, ktorá funguje podobne ako vlastný hormón inkretín GLP-1 (glukagonu podobný peptid 1), ktorý reguluje hladinu cukru (glukózy) v krvi. Túto účinnú zložku našli vedci v prírode. Objavili jaštera, ktorého sliny obsahujú látku veľmi podobnú tomuto ľudskému hormónu. Ide o kôrnatca jedovatého (Gila monster), ktorý obýva oblasti juhozápadného Mexika a USA.

„Exenatid patrí do novej skupiny antidiabetík, ktoré sa nazývajú agonisti GLP –1. Tieto sú jedinečné viacerými spôsobmi. Nakoľko ide hormóny, ktoré sú peptidy („malé bielkoviny“), jediný spôsob, ako ich možno aplikovať je podkožná injekcia. Exenatid, ktorý je v súčasnosti ako jediný schválený agonista GLP-1 sa podáva dvakrát denne, pred raňajkami a pred večerou, vždy v rovnakej dávke. Na rozdiel od prirodzeného hormónu GLP-1 má exenatid predĺžený účinok. Výnimočnou vlastnosťou tohto lieku je predovšetkým to, že zvyšuje vylučovanie inzulínu vtedy, keď sa konzumuje potrava obsahujúca glukózu. To znamená vtedy, keď to organizmus práve potrebuje na to, aby sa glukóza obsiahnutá v potrave dostala z krvi tkanív a zebezpčila ich energetickú potrebu. Týmto sa líši od liečebne podávaného inzulínu, ktorý sa z miesta v podkoží postupne uvoľňuje bez ohľadu na to, či jedinec práve jedol, alebo hladuje. Táto vlastnosť predstavuje dôležitú výhodu exenatidu, lebo vzniká veľmi malé riziko vzniku hypoglykémie – život ohrozujúceho stavu, spôsobeného veľmi nízkou hladinou glukózy v krvi. Výsledkom liečby exenatidom je zlepšenie kompenzácie cukrovky, ale aj pokles telesnej hmotnosti,“ hovorí diabetologička Doc. MUDr. Katarína Rašlová, Csc.

Približne 90 % diabetikov 2. typu má problémy s nadváhou alebo obezitou, čím sa zvyšuje riziko srdcovo-cievnych chorôb. Významnou výhodou novej liečby diabetu je skutočnosť, že pomáha upraviť telesnú hmotnosť. GLP-1 agonisti, podobne ako prirodzený hormón GLP-1 spomaľujú vyprázdňovanie potravy zo žalúdka, ovplyvňujú pocit sýtosti a znižujú chuť do jedla. Vďaka tomu pacienti liečení týmto novým liekom chudnú. Klinické štúdie ukázali, že jedinci liečení účinnou látkou exenatidom postupne chudli, pričom v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo, mali významne nižšiu telesnú hmotnosť. Klinické štúdie ukázali, že priemerný pokles hmotnosti bol za 3 týždne okolo 3-4 kg a pri predlžení hmotnosť ďalej klesala.

Účinná látka sa aplikuje dvakrát denne podkožne jednorazovým perom a v tele pôsobí 12 hodín. Nie je vhodný pre tých, u ktorých sa liečba inzulínom začala. Liek je viazaný na lekársky predpis a mesačný doplatok pacienta je od 13,04 €. V súčasnosti sa na cukrovku u nás lieči vyše 300 tisíc pacientov, z čoho na injekčnú aplikáciu inzulínu je odkázaných vyše 75 tisíc pacientov. Diabetes má na Slovensku stúpajúcu tendenciu, za posledných 20 rokov sa počet diabetikov strojnásobil.

Autor článku: AMI Communications Slovakia

Dátum zverejnenia: