EK chce zredukovať rozdiely v rámci EÚ v oblasti zdravotnej starostlivosti

Európska komisia chce zredukovať rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie i v rámci jednotlivých krajín v oblasti zdravotnej starostlivosti. Dnes preto predstavila sériu opatrení, ktoré majú pomôcť zaostávajúcim regiónom, či skupinám obyvateľstva rýchlejšie dosiahnuť úroveň ostatných.

Z údajov Európskeho štatistického úradu (Eurostat) vyplýva, že medzi členskými krajinami dosahuje rozdiel v predpokladanej dĺžke života pri narodení osem rokov u žien a 14 rokov u mužov. Zatiaľ čo v niektorých štátoch predstavuje detská úmrtnosť tri prípady na tisíc živonarodených detí, v ďalších členských krajinách je to viac než 10 detí. Rovnako existujú aj veľké rozdiely medzi jednotlivými sociálnymi skupinami v rámci členských štátov. Obyvatelia s nižšou úrovňou vzdelania, horším zamestnaním alebo nižšími príjmami zvyčajne zomierajú skôr a častejšie sa u nich vyskytujú rozličné zdravotné problémy.

Mnohé z týchto rozdielov by sa dali zredukovať, pretože ich zapríčiňujú faktory, ktorým sa dá predchádzať. Ide okrem iného o negatívne dopady na zdravie spôsobené sociálnymi a ekonomickými podmienkami, kvalitou životného prostredia, či individuálnymi návykmi, vrátane fajčenia, konzumácie alkoholu a nesprávneho stravovania. EK chce preto pravidelne zverejňovať štatistiky a správy o rozsahu rozdielov, ako aj o úspešných opatreniach na ich odstraňovanie. Členským krajinám chce tiež pomôcť pri využívaní finančných prostriedkov z fondov EÚ na znižovanie rozdielov medzi regiónmi, napríklad v oblasti zabezpečenia poskytovania primárnej starostlivosti, vody, či hygieny. Prvú správu hodnotiacu dosiahnutý pokrok plánuje Brusel zverejniť v roku 2012.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: