Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
Zdroj: bigstockphoto.com

Je veľa vecí, o ktoré sa denne staráme s úplnou samozrejmosťou: polievame domáce rastlinky a pravidelne im doprajeme vyváženú dávku hnojiva, svoj domov si udržiavame v poriadku, staráme sa o čistotu nášho oblečenia, aj nášho tela. Koľkí z nás sa takto príkladne starajú aj o svoje oči? Pritom zrak je jedným z našich najdôležitejších orgánov, vďaka ktorému dokážeme byť nezávislí. Napriek tomu mu však nevenujeme dostatočnú pozornosť. Že to nie je tak? Stačí trocha úprimnosti a musíme si priznať, že bežne čítame pri nedostatočnom osvetlení, väčšinu dňa  trávime pri obrazovke počítača, počas pobytu na slnku si nechránime oči slnečnými okuliarmi a občas dokonca aj zrušíme dohodnutý termín návštevy u očného lekára.

Hoci sme takíto ľahostajní, očakávame od našich očí, že budú fungovať perfektne a že nám umožnia vidieť svet jasne a ostro. Čo sa však stane, ak nás náš zrak predsa len zradí? Keď sa nám písmená zrazu zdajú nejasné a uprostred všetkého, na čo sa zahľadíme, vidíme sivú škvrnu, keď nerozoznáme nášho suseda idúceho oproti? Až vtedy si uvedomíme, že sme sa mali starať o oči viac, lepšie a najmä skôr.

Jedným zo závažných ochorení zraku, ktorým je vo svete postihnutých približne 124 miliónov ľudí, je vekom podmienená degenerácia makuly. Na Slovensku toto ochorenie postihuje 270 tisíc ľudí. Žiaľ, i napriek tejto skutočnosti, podľa nedávno realizovaného prieskumu až 3,9 milióna Slovákov nevie o včasných preventívnych krokoch, ani o príčinách a následkoch tohto ochorenia.  

Čo môžeme urobiť pre náš zrak?

V prvom rade by sme mali dbať na pravidelné prehliadky u očného lekára, ktorý skontroluje zrakovú ostrosť, zmeria očný tlak a urobí vyšetrenia očnej sietnice. Po 50. roku života je dôležité aj vyšetrenie na stále častejšie sa vyskytujúcu vekom podmienenú degeneráciu makuly (VPDM). VPDM je progresívne ochorenie, ktoré postihuje strednú časť sietnice, tzv. žltú škvrnu a spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia.

Degenerácia makuly je degeneratívne a nevyliečiteľné očné ochorenie a znamená pre pacienta vážne obmedzenie v bežnom živote. Je najčastejšou príčinou oslepnutia u ľudí starších ako 65 rokov. Človek postihnutý VPDM veľmi ťažko číta, v mieste, kam sa práve pozerá, vidí rozmazanú sivú škvrnu. Zisťuje, že nemôže viesť automobil, sledovať televíziu, má problém s rozoznávaním ľudských tvárí, musí sa vzdať obľúbenej jazdy na bicykli, nakupovania...  Nemusí to všetko vždy zájsť až takto ďaleko. Keď sa začnete starať o svoj zrak v tom správnom čase, môžete výrazne ovplyvniť jeho kvalitu v neskoršom veku.

Autor článku: časopis Moderná žena

Dátum zverejnenia: