V Nemocnici sv. Lukáša v Galante dali do prevádzky dve nové oddelenia

V Nemocnici sv. Lukáša, a.s. v Galante dnes slávnostne otvorili dve nové oddelenia, Centrálny príjem (CP) a Centrálnu jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) pre operačné odbory, ktoré doteraz v regióne absentovali. Obe oddelenia majú kľúčový význam v zlepšení kvality poskytovanej akútnej zdravotnej starostlivosti.

Pracuje na nich zaškolený personál v oblasti intenzívnej medicíny, sú vybavené prístrojovou technikou v súlade s najmodernejšími súčasnými trendmi. Na Centrálnej JIS sú pridelené 3 lôžka pre chirurgiu, 3 lôžka pre traumatológiu a ortopédiu, 3 lôžka pre gynekológiu, 1 lôžko pre urológiu, 1 lôžko pre ORL. Na CP je situovaná chirurgická - traumatologická, interná, gynekologická ambulancia a emergency room. Trnavský samosprávny kraj sa snaží skvalitňovať svoje zdravotné zariadenia. Zásadný krok urobil, keď transformoval nemocnice na akciové spoločnosti a za partnerov prijal miestne samosprávy. Nemocnice boli oddlžené, znížili sa prevádzkové náklady.

"Teraz otvorené nové oddelenia musíme ešte zazmluvniť s poisťovňami," povedal novinárom predseda dozornej rady a.s. Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Gábor Pállya s tým, že nemocnica nemá navýšenú pôvodnú zmluvu. "Po vzniku dvoch nových oddelení vedenie nemocnice rokuje s poisťovňami. Podľa predpokladov a prepočtov mesačné navýšenie bude asi 30.000 eur (900.000 Sk)," informoval predseda. "Nemocnice všeobecného typu sa budú musieť viac profilovať predovšetkým v akútnej medicíne, pretože v elektívnej akútnej zdravotnej starostlivosti stále viac a viac pacientov presúvajú do vysokošpecializovaných centier," zdôraznil riaditeľ nemocnice Rinaldo Šimanský. Dodal, že v porovnaní so svetovým trendom v západných civilizovaných krajinách je počet pacientov ošetrených v jednodňových chirurgiách asi 50 percent, kým na Slovensku je to len sedem percent. "Už aj tento jediný údaj určuje, ktorým smerom sa máme profilovať," zdôraznil riaditeľ.

Na území nemocnice prevádzkuje súkromný subjekt spaľovňu nemocničného odpadu, ktorý investoval do tejto prevádzky značné finančné prostriedky. Riaditeľ nemocnice po technickej prestávke plánované otvorenie spaľovne víta, napriek tomu, že v týchto dňoch obyvatelia mesta protestujú v petícii proti znečisťovania životného prostredia. Tvrdí, že nebezpečný odpad v súčasnosti vozia až do Žiliny. Primátor mesta Alexander Mézeš vyjadril radosť z toho, že na území mesta prebieha petícia proti spaľovni. "Som veľmi rád, že ľudia pripoja svoj podpis na petičných hárkoch," povedal pre TASR s tým, že Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, aby veľká spaľovňa na území mesta nebola. "Ak budú pozbierané petičné hárky, spoločne s predsedom petičného výboru Zoltánom Horváthom pôjdeme za predsedom TTSK, lebo samosprávny kraj je správcom tejto spaľovne, ktorá môže fungovať výlučne len pre potreby nemocnice. V žiadnom prípade nesúhlasíme s tým, aby z celého regiónu zvážali do Galanty nebezpečný odpad," zdôraznil primátor.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: