Doliečovacie oddelenie vo Vranove nad Topľou oslávilo 20 rokov svojej existencie

Doliečovacie oddelenie vo Vranove nad Topľou si pripomenulo dnes vedecko-pracovným podujatím 20 rokov svojej existencie. Stretnutie medicínskych pracovníkov, ktoré sa konalo pod záštitou Spolku lekárov vo Vranove nad Topľou, sa zároveň stalo pôdou pre odborné diskusie z oblasti liečby geriatrických pacientov.

"Dnes si chceme pripomenúť 20 rokov existencie nášho zariadenia a zároveň diskutovať s pozvanými lekármi a vymieňať si vzájomné skúsenosti," priblížila na margo podujatia primárka Doliečovacieho oddelenia Vranovskej nemocnice Marína Romanová. Počas svojej prezentácie priblížila, že z Doliečovacieho oddelenia sa za jeho 20-ročnú históriu prepustilo 10.489 pacientov. Zároveň dodala, že počty preliečených ľudí majú stúpajúcu tendenciu. "V roku 1989 sme prepustili 357 pacientov, v roku 2008 až 778 pacientov," konštatovala Romanová. Zároveň priblížila, že v súčasnosti má oddelenie 30 lôžok, službu v ňom vykonávajú dvaja lekári, 11 sestier, dve zdravotné asistentky a päť pomocných zdravotných pracovníkov.

O geriatrických témach na podujatí prednášalo viacero odborných garantov z oblasti medicíny. Farmakoterapii sa venoval hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre geriatriu Štefan Krajčík. Ďalším bol František Németh z Kliniky geriatrie fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove a iní. Hlavnou úlohou doliečovacieho oddelenia je prevziať z lôžkových oddelení nemocnice pacientov, u ktorých po zvládnutí akútneho stavu a po operáciách je nutné pokračovať v ďalšej liečbe. Ošetrujúci personál a lekári sa pri výkone svojej práce stretávajú so sťaženými podmienkami v porovnaní s prácou na štandardných lôžkových oddeleniach, keďže väčšina pacientov je v pokročilom veku a sú imobilní alebo ťažko mobilní.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: