Mzdy sa v neštátnych nemocniciach nezvýšili, štrajk sa zatiaľ nechystá

Situácia ohľadne zvyšovania platov zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov v neštátnych nemocniciach môže podľa predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Antona Szalaya vyústiť aj do štrajku. Ako konštatoval pre TASR, zo žiadneho zdravotníckeho zariadenia zatiaľ nevyšla v tomto smere žiadna iniciatíva, ale je na organizáciách a zamestnancoch daných zariadení, pristúpiť k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti, čo sa do budúcna nedá vylúčiť. "Ak tie nemocnice nebudú vôbec ochotné komunikovať a budú to ignorovať, tak určite môže časom prísť aj k tomuto," doplnil.

Pracovníci v zdravotníckom sektore ešte donedávna nevedeli, či a v akej výške sa im v tomto roku budú zvyšovať platy. Odborári pôvodne požadovali navýšenie o desať percent, vzhľadom na súčasnú finančnú a hospodársku krízu však chceli dosiahnuť navýšenie platov aspoň o minuloročnú mieru inflácie (4,6 percenta). Pretože sa odbory s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) a s Asociáciou fakultných nemocníc (AFN) nedohodli na kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, dostali sa rokovania po sprostredkovateľoch pred rozhodcov. Szalay priblížil, že rozhodca v prípade neštátnych nemocníc rozhodol, že platy zdravotníckych pracovníkov sa majú zvýšiť dvakrát o štyri percentá. V prípade nezdravotníckeho personálu mali mzdy stúpnuť dva razy o tri percentá. Prvá fáza zvyšovania mala pritom prebehnúť už v septembri, ďalšia by mala nasledovať v marci 2010. ANS však na rozdiel od odborov nepovažuje kolektívnu zmluvu za uzavretú. Ako priblížil jej prezident Marián Petko, v niektorých bodoch je zmluva podľa asociácie protiprávna a v rozpore so Zákonníkom práce. V tejto súvislosti tiež upozornil, že zvýšenie výdavkov nemocníc by mohlo znamenať aj úplnú likvidáciu niektorých zariadení.

Záverečný verdikt ohľadne zvyšovania platov zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov vyniesol rozhodca aj v prípade AFN. Szalay objasnil, že tu by sa mali platy zvyšovať od novembra o 2,5 percenta. Ďalšie 2,5-percentné zvyšovanie by malo podľa rozhodnutia prísť aj v júni budúceho roku. "Akceptuje to jedna aj druhá strana," povedal Szalay s tým, že od budúceho mesiaca sa platy budú upravovať.

Platy v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva sa zvyšovali dvakrát o desať percent v roku 2006, a o desať percent aj v nasledujúcich dvoch rokoch. "Základné platy sa upravovali až o 40 percent a v tých malých a stredných nemocniciach to stále pokulhávalo," zdôraznil Szalay. Poznamenal tiež, že za obdobne náročne vykonávanú prácu by mala byť obdobne porovnateľná výška odmeny, čo sa však na Slovensku nedeje. V tejto súvislosti tiež upozornil, že sa nedá vylúčiť ďalšia fluktuácia zamestnancov a môže vzniknúť problém s dodržaním personálnych normatívov. Tie už sú podľa Szalaya badateľné aj v niektorých zariadeniach, kde na jednu sestru v nočnej službe pripadá aj 30 pacientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: