Pri likvidácii zdravotných poisťovní sa majú najprv vyplatiť poskytovatelia

Ak príde k likvidácii zdravotných poisťovní (ZP), tak sa najprv uspokoja pohľadávky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne rezortu zdravotníctva, ktorú dnes prerokovali sociálni partneri.

V platnej legislatíve nie je totiž stanovené poradie veriteľov pri uspokojovaní pohľadávok. "Aplikačná prax ukázala, že doterajšia legislatíva nezohľadnila špecifické podmienky likvidácie zdravotnej poisťovne. Navrhuje sa taká úprava likvidácie, ktorej cieľom bude prijímať a vymôcť pohľadávky likvidovanej zdravotnej poisťovne a prednostne z nich uspokojiť záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti," konštatuje návrh rezortu zdravotníctva. ZP nevidia dôvod na spomínanú zmenu zákona. Otázka likvidácie je podľa nich dostatočne upravená v súčasných právnych predpisoch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: