EK chce intenzívnejšie bojovať proti HIV/AIDS

Európska komisia chce zintenzívniť boj proti HIV/AIDS v Európskej únii a v susedných krajinách. Prispieť k tomu má dnes predložená päťročná stratégia, ktorá sa zameriava na prevenciu, testy, najrizikovejšie skupiny a oblasti.

Cieľom stratégie je zredukovať počet novodiagnostikovaných prípadov nákazy HIV vo všetkých európskych krajinách do roku 2013, zlepšiť prístup k prevencii, liečbe, či zdravotníckej starostlivosti a zvýšiť kvalitu života chorých. Hoci existuje efektívna liečba v prípade HIV, nie je k dispozícia žiadna vakcína proti AIDS. Počet ľudí infikovaných HIV/AIDS v EÚ a v susedných krajinách sa v období 2001-2007 zvýšil z 1,5 milióna na 2,2 milióna, z čoho asi 730.000 pripadá na EÚ. Len v roku 2007 sa diagnostikovalo v krajinách únie a u jej susedov 50.000 nových prípadov. Medzi jednotlivými krajinami pritom existujú rozdiely v počte nakazených, ako aj hlavných spôsoboch nákazy.

Podľa predloženej stratégie možno dosiahnuť najlepšie výsledky, ak sa venuje dostatočná pozornosť najrizikovejším skupinám populácie. K tým patria homosexuálne orientovaní muži, na ktorým pripadá 40 percent nových prípadov v EÚ. Ďalšími rizikovými skupinami sú migranti z oblastí, kde je toto ochorenie vo veľkej miere rozšírené a drogovo závislé osoby používajúce striekačky. Na túto skupinu pripadá v krajinách susediacich s úniou 70 percent nových prípadov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: