Európska komisia je aktívnym hráčom v protitabakovej kampani

Aktívnym hráčom v protitabakovej kampani je Európska komisia (EK), o čom svedčia najnovšie výsledky prieskumu agentúry IPSOS. Tie ukázali, že štvorročná kampaň EK s názvom Help padla na úrodnú pôdu. "Za veľký úspech považujeme to, že oslovila až 152 miliónov Európanov," skonštatovala Andrea Elscheková-Matisová zo Zastúpenia EK v SR.

Ako uviedla na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Katarína Belková z kampane Help, Európania ocenili najmä vizuálnu stránku kampane, humorné ladenie a kľúčové posolstvo. Tým je pomoc všetkým, ktorí chcú prestať fajčiť, nechcú začať fajčiť, či chcú bojovať proti pasívnemu fajčeniu. Zaujímavosťou je, že väčšina Európanov, ale aj Slovákov, považuje za najúčinnejší zdroj rád v oblasti fajčenia najmä zdravotnícke inštitúcie a bývalých fajčiarov. "Výsledky treba chápať ako začiatok cesty za život bez tabaku," uviedla v tejto súvislosti Elscheková-Matisová. Aj preto sa komisia rozhodla s rovnakým cieľom spustiť druhú časť kampane, ktorá je naplánovaná na ďalšie štyri roky. Pre udržateľnú zmenu je však podľa Elschekovej-Matisovej potrebné nielen vzdelávanie a osveta, ale aj legislatíva. Preto ešte v júni tohto roka prijala EK odporúčanie pre všetky členské štáty Európskej únie, v ktorej ich vyzýva, aby do roku 2012 prijali zákony na úplnú ochranu svojich občanov pred vystavením tabakového dymu v uzavretých verejných miestach, na pracoviskách a v hromadných dopravných prostriedkoch.

V súčasnosti majú všetky členské štáty EÚ nejakú formu regulácie v podobe legislatívy, vrátane Slovenska. "Kvalita, resp. rozsah týchto zákonov sa v jednotlivých krajinách líši a z pohľadu Európskej komisie je v súčasnosti len desať členských štátov, ktoré zaistili komplexnú ochranu pred vystavením tabakového dymu, pričom Slovensko zatiaľ do tejto kategórie nepatrí," skonštatovala Elscheková-Matisová. Tabak patrí k top rizikovým faktorom predčasnej straty zdravia. V súčasnosti sa traja z desiatich Európanov priznávajú k fajčeniu. Dospelá populácia na Slovensku má 35 percent pravidelných a príležitostných fajčiarov. Podľa riaditeľky Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Dariny Sedlákovej je percento fajčiarov na Slovensku v porovnaní s celkovým priemerom v EÚ stále vyššie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: