Projekt Ovečka edukuje k zdravej životospráve detí

Ovečka je názov detského osvetového projektu, ktorý chce edukovať deti v najútlejšom veku kreatívnou zážitkovou formou k zdravej životospráve a k správnym stravovacím návykom. Putovnou návštevou priamo na školách a v škôlkach na celom území Slovenska chce hravou intenzívnou formou učiť takmer 20 tisíc detí. Zariadenia, ale aj samotní jej návštevníci a ich rodičia si môžu pre svoju škôlku či školu tento osvetový program plný rozprávok, piesní, tanca a interaktívneho divadla spolu s rozprávaním o zdravom tele objednať.

Projekt Ovečka je súčasťou boja proti detskej obezite a podpory zdravého zdravotného štýlu a správnej výživy. Viac ako polovica dospelých a každé piate dieťa trpí vysokou nadváhou. Tretina z nich už obézna je, zvyšok sa ňou rýchlo stáva. Pritom viac ako milión úmrtí v Európe je spôsobených dôsledkom nadváhy a obezity. Okrem interaktívneho detského web portálu www.ovecky.sk tvorí najintenzívnejšiu časť projektu práve práca s deťmi v teréne.

V prvej fáze projektu, október 2009 - december 2010 by malo byť navštívených 100 materských a základných škôl prvého stupňa na celom území Slovenska. Súčasťou projektu je aj súťaž o najzdravšiu triedu pre žiakov materských škôl a žiakov prvého stupňa, kde môžu okrem iného vyhrať aj zdravú školu v prírode. "Investície do zdravia detí majú veľký význam. Veľmi hravou formou tento program deti učí, ako sa zdravo a kvalitne stravovať. Myslím, že presiahne i múry škôlok a dostane sa do domácností detí. Súčasný problém obezity detí narastá. Treba pre ne zabezpečiť aj primeraný pohybový režim, pretože príjem energie musí byť vyvážený jej výdajom," informovala na dnešnom stretnutí novinárov Darina Sedláková, riaditeľka a zástupkyňa Kancelárie WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) na Slovensku.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku, Asociáciou všeobecných lekárov pre deti a dorast SR a Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva. "Naša škôlka sa zapojila do viacerých národných aj medzinárodných projektov určených pre materské školy. Tento projekt nás oslovil a dopĺňa náš projekt Škola podporujúca zdravie. Sme veľmi radi, že Ovečka je priamo pre tých najmenších a zameriava sa na zdravý životný štýl," uviedla pre TASR Katarína Koledová, riaditeľka materskej školy Timravina v Bratislave.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: