Spoločnosti Octapharma Group a Fresenius Kabi uzatvorili exkluzívnu zmluvu

Octapharma Group a Fresenius Kabi podpísali Zmluvu o licencii, vývoji a dodávke technológie HESylation(R) spoločnosti Fresenius Kabi s cieľom vyvinúť rekombinantný proteín kombinovaný s HES. Podľa zmluvy spoločnosť Fresenius Kabi poskytne spoločnosti Octapharma licenciu na svoju patentovanú technológiu HESylation(R). Táto technologická platforma je založená na hydroxyethyl škrobe (HES), ktorý bude kombinovaný s rekombinantným proteínom z línie ľudských buniek spoločnosti Octapharma – táto kombinácia je určená na výrobu terapeutického proteínu. Spoločnosť Fresenius Kabi sa bude snažiť optimalizovať modifikáciu proteínu prostredníctvom technológie HESylation(R) a následne bude zodpovedná za dodávku príslušných derivátov HES spoločnosti Octapharma. Podľa zmluvy bude spoločnosť Octapharma dozerať na ďalší vývoj a komercializáciu. Za poskytnutie licencie na technológiu HESylation(R) spoločnosť Fresenius Kabi dostane aj finančné prostriedky na výskum a tantiémy z predaja.

Línia ľudských buniek spoločnosti Octapharma

Hlavnou činnosťou spoločnosti Octapharma je vývoj, výroba a predaj vysokokvalitných ľudských proteínov z ľudskej plazmy, ako aj z línie ľudských buniek. Za ostatných 12 rokov spoločnosť Octapharma úspešne vybudovala líniu ľudských buniek HEK293F na expresiu rekombinantných terapeutických proteínov. Nová výskumná aplikácia lieku pre rekombinantný FVIII spoločnosti Octapharma získaný z línie ľudských buniek bola zaregistrovaná v USA v máji 2008. Očakáva sa, že použitie ľudských buniek namiesto buniek napríklad škrečka bude viesť k potenciálnym výhodám, ako napr. zdokonalené funkcie proteínu, zvýšená tolerancia a príležitosť pre zníženú imunogenecitu.

Technológia HESylation(R)

Technológia HESylation(R) je založená na rozsiahlych odborných znalostiach z oblasti hydroxyethyl škrobu (HES), ktoré spoločnosť Fresenius Kabi získala ako popredný svetový výrobca HES vo farmaceutickej kvalite. HES sa získava z voskového kukuričného škrobu a je metabolizovaný enzýmami. Riešenia HES sa bezpečne používajú viac ako 30 rokov na liečenie nedostatočného objemu krvi a na zlepšenie reologických vlastností krvi. Technológia HESylation(R) umožňuje cielenú modifikáciu liekov a ich vlastností špecifickým spojením s molekulami HES. Toto môže modifikovať základné farmakologické parametre, ako napr. absorpciu, metabolizáciu, polčas rozpadu, rozpustnosť vo vode a bezpečnosť. Na technológiu HESylation(R) sa vzťahuje celá škála práv duševného vlastníctva. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke http://www.HESylation.com.

O spoločnosti Octapharma Group

Spoločnosť Octapharma Group je nezávislá biofarmaceutická spoločnosť so sídlom v Švajčiarsku a s celosvetovou pôsobnosťou. Hlavnou činnosťou spoločnosti Octapharma je vývoj, výroba a predaj vysokokvalitných ľudských proteínov na liečbu životu nebezpečných chorôb. Skupina má viac ako 3500 zamestnancov v 28 krajinách a vlastní päť moderných výrobných zariadení v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku a Mexiku. Obrat spoločnosti v roku 2008 dosiahol 886 mil. eur so ziskom pred zdanením a úrokmi (EBIT) 256 mil. eur. Viac informácií o spoločnosti Octapharma Group nájdete na webovej stránke firmy na adrese: www.octapharma.com

O spoločnosti Fresenius Kabi

Spoločnosť Fresenius Kabi sa zameriava na výrobky na liečbu a starostlivosť o vážne a chronicky chorých pacientov. K základnému sortimentu spoločnosti Fresenius Kabi patria infúzie na výmenu tekutín a krvi a intravenózne podávané lieky, ako aj mimočrevná a črevná výživa a zariadenia na jej aplikáciu. Spoločnosť Fresenius Kabi má viac ako 20.000 zamestnancov na celom svete a globálnu sieť 55 predajných miest a viac ako 55 výrobných zariadení. V roku 2008 spoločnosť Fresenius Kabi dosiahla obrat 2,495 mil. eur so ziskom pred zdanením a úrokmi (EBIT) 443 mil. eur. Spoločnosť Fresenius Kabi AG je stopercentná dcérska spoločnosť zdravotníckej skupiny Fresenius SE.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: