Chronický nedostatok spánku je problémom pre množstvo Američanov

Američanov sužuje chronický nedostatok spánku, vyplýva z nedávno zverejnenej štúdie federálnej agentúry pre kontrolu chorôb a prevenciu (CDC), ktorá je podriadená rezortu zdravotníctva USA.

Zdravotnícke orgány Spojených štátov oslovili vlani na ich celom území telefonicky celkovo okolo 400.000 ľudí, aby získali informácie o zvyklostiach občanov súvisiacich so spánkom. Na základe tohto prieskumu sa zistilo, že takmer tretina Američanov spí menej ako sedem hodín za noc, čo je pre dospelých čas potrebný na oddych. Na základe analýzy CDC môže až 70 miliónov občanov USA trpieť chronickými poruchami spánku, môže ich sužovať časté budenie sa. Iba menej ako tretina respondentov, konkrétne 30 percent oslovených, uviedla, že v predchádzajúcich 30 dňoch mala vždy nerušený spánok, kým desatina oslovených sa posťažovala, že v uplynulom mesiaci nepoznali, čo je to správny nočný oddych.

Na území USA jestvujú v tomto smere odlišnosti podmienené geograficky i demograficky. Nespavosť je najrozšírenejšia u obyvateľov juhovýchodu krajiny a u príslušníkov etnických menšín. Lepšie ako absolventi univerzít spia ľudia bez maturity, kým spomedzi vysokoškolsky vzdelaných ľudí hovorilo o adekvátne strávených nociach v uplynulom mesiaci 28 percent, v prípade osôb bez ukončeného stredoškolského vzdelania to bolo 38 percent. Ženy spia horšie ako muži a prekvapujúco platí to isté aj o mladších v porovnaní so staršími ľuďmi. CDC v súvislosti s obsahom štúdie pripomenula, že chronické poruchy spánku môžu mať za následok vážne dôsledky pre zdravotný stav, vrátane vysokej hladiny cholesterolu, depresií, obezity či závislosti na alkohole alebo tabakových výrobkoch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: