Do bezbariérových prístupov a zdvíhacích plošín investovali v Sabinove 84.954 eur

Poliklinika Sabinov n.o. v týchto dňoch ukončila stavebné práce, ktorých cieľom bolo zabezpečiť lepšie podmienky pre imobilných pacientov. Zriaďovateľom tohto zdravotníckeho zariadenia je od roku 2004 mesto Sabinov.

V celkovom rozpočtovom náklade 84.954 eur (2,56 milióna Sk) zrekonštruovali vchod pre potreby Lekárskej služby prvej pomoci, prechodovú bezbariérovú chodbu medzi dvoma pavilónmi a dobudovali aj sociálne zariadenie pre vozíčkarov. Okrem toho v objekte inštalovali dve zvislé zdvíhacie plošiny pre imobilných a ťažko chodiacich pacientov. Oficiálne ich odovzdajú do užívania 3. novembra.

"Táto investícia nám pomohla komplexne vyriešiť dlhodobé problémy a pre pacientov sa nám podarilo zabezpečiť prístup do 37 ambulancií, ktoré sa nachádzajú na prvom a druhom poschodí v oboch pavilónoch," uviedol dnes pre TASR primátor Sabinova Peter Molčan. Samospráva na tento účel vyčlenila z rozpočtu mesta 52.854 eur (1,59 milióna Sk), zvyšné peniaze poskytla zo svojich zdrojov samotná poliklinika. Primátor uviedol, že od roku 2004 investovalo mesto do polikliniky zo svojich zdrojov viac ako 199.163 eur (6 miliónov Sk). Posledné stavebné úpravy, ktoré súviseli hlavne so znížením energetickej náročnosti budov, boli ukončené v októbri 2008. Celkové náklady na zateplenie, výmenu okien a dverí a vymaľovanie časti interiéru predstavovali sumu 83.649 eur (2,52 milióna Sk). Mesto sa na nich spolupodieľalo sumou 53.110 (1,6 milióna Sk). Zvyšok investovala poliklinika.

Okrem tejto rekonštrukcie bola v priestoroch jednotlivých ambulancií zrealizovaná aj výmena podlahovín, stierkovanie a montáž žalúzií. Keďže v prevažnej miere išlo o neštátne ambulancie, financovanie týchto prác bolo v réžii samotných lekárov alebo prevádzkovateľov miestností.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: